Szkolny doradca zawodowy

„Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować.”

                                                                     Konfucjusz

Szkolny doradca zawodowy: mgr Tomasz Kida

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

– systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

– gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

– prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

– koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

– współpracę z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Harmonogram pracy doradcy zawodowego w I półroczu 2022/2023:

          ZSCKR w Oleszycach – 6 godzin

  • poniedziałek: 8.45 – 12.15
  • środa: 11.30 – 13.00

         Technikum nr 1 w Oleszycach – 1 godz.

  • środa: 10.40 – 11.25   

 

 Gabinet doradcy znajduje się na II piętrze.