Zajęcia pozalekcyjne

Propozycje zajęć pozalekcyjnych                  

  ZSpress wtorek 7.30 online    prowadzący: Maria Baran

Dyskusyjny Klub Edukacyjny piątek 7.30 online           prowadzący: Maria Baran
INFORMATYKA       prowadzący: Monika Błaż
Zadania dodatkowe dla uczniów:
Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego     piątek 13.35-14.45   prowadzący: Gąsior Anna
Zajęcia wyrównawcze z matematyki   piątek 14.00-14.45     prowadzący:  Kruk-Babik Katarzyna
Zajęcia sportowo- rekreacyjne pod nazwą „WF z AWF”  czwartek 18.30-20.00 prowadzący: Kida Tomasz
Zajęcia rozwijające zainteresowania zawodowe „Od ziarenka do filiżanki” piątek 14.00-14.45  prowadzący: Nieckarz Agnieszka
Konsultacje maturalne z matematyki    czwartek 17.00-17.45  prowadzący: Paryniak Jolanta
Muzykoterapia, chór szkolny  środa 13.00-14.30   prowadzący: Przybylska Zofia
Zajęcia  przygotowujące do egzaminu zawodowego  piątek 14.05-14.50 prowadzący:  Skiba Marta
Konsultacje z przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie środa 14.00-15.45   prowadzący: Zawitkowska Marta