Zajęcia pozalekcyjne

Propozycje zajęć pozalekcyjnych                  

JĘZYK POLSKI – dodaj do ulubionych!   poniedziałek 7.30 online    prowadzący: Maria Baran

Dyskusyjny Klub Edukacyjny piątek 7.30 online           prowadzący: Maria Baran
Książka miesiąca: Regina Brett, „Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym”, Regina Brett, „Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu”, Brian Tracy, „Nawyki warte miliony”, Philip Zimbardo, „Nieśmiałość”  
INFORMATYKA       prowadzący: Monika Błaż
Zadania dodatkowe dla uczniów:
 ZSpress    poniedziałek 19.00         prowadzący Maria Baran