Stomatolog

Gabinet stomatologiczny  – przyjmuje lek. stom. Magdalena Wawrzoszek

poniedziałek  12.00 – 17.00
wtorek  11.00  – 17.00
środa  9.30  –  16.30
czwartek  12.00 – 18.00
piątek   9.00  – 15.00

Informacja o zakresie opieki sprawowanej przez stomatologa

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego działając na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami informuje, że uczniowie są objęci profilaktyczną opieką stomatologiczną w środowisku nauczania i wychowania w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obejmujących.

Gabinet stomatologiczny mieści się na parterze Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach.

Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia przez ucznia. Lekarz dentysta wykonuje:

  •  świadczenia ogólnostomatologiczne dla uczniów do ukończenia 18. roku życia,
  • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla uczniów do ukończenia 19. roku życia, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.
Regulacje prawne
  • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Druki do pobrania
Zgoda/sprzeciw – opieka stomatologiczna