Zebrania z rodzicami

Terminy wywiadówek ogólnoszkolnych w roku szkolnym 2022/2023

Zebrania z rodzicami
1. Zebranie informacyjno-organizacyjne – wszystkie klasy. Wybory do Rady Rodziców. 16.09.2022 r. (piątek) godzina 16.00
2. Wywiadówka   – informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych oraz zachowaniu uczniów: klasy maturalne 18.11.2022 r. (piątek) godzina 16.00
3. Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas – informacja o przewidywanych ocenach w klasach I, II, III, podsumowanie półrocza w klasach maturalnych 16.12.2022 r. (piątek) godzina 16.00
4. Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas. Podsumowanie półrocza w klasach I, II, III,IV. 03.02.2023 r. (piątek) godzina 16.00
5. Wywiadówka – wszystkie klasy. W klasach maturalnych – informacja o przewidywanych ocenach rocznych. 31.03.2023 r. (piątek) godzina 16.00
6. Spotkanie z rodzicami – informacje o przewidywanych ocenach rocznych. 26.05.2023 r. (piątek) godzina 16.00
7. Zebrania międzyokresowe oraz informujące o wynikach w nauce na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych Termin ustala wychowawca