Zebrania z rodzicami

Terminy wywiadówek ogólnoszkolnych w roku szkolnym 2021/2022

Zebrania z rodzicami
1. Zebranie informacyjno-organizacyjne – wszystkie klasy. Wybory do Rady Rodziców. 17.09.2021 r. (piątek) godzina 16.00
2. Wywiadówka   – informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych oraz zachowaniu uczniów: klasy maturalne 19.11.2021 r. (piątek) godzina 16.00
3. Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas – informacja o przewidywanych ocenach w klasach I, II, III, podsumowanie półrocza w klasach maturalnych 17.12.2021 r. (piątek) godzina 16.00
4. Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas. Podsumowanie półrocza w klasach I, II, III. 21.01.2022 r. (piątek) godzina 16.00
5. Wywiadówka – wszystkie klasy. W klasach maturalnych – informacja o przewidywanych ocenach rocznych. 26.03.2021 r. (piątek) godzina 16.00
6. Spotkanie z rodzicami – informacje o przewidywanych ocenach rocznych. 01.04.2022 r. (piątek) godzina 16.00
7. Zebrania międzyokresowe oraz informujące o wynikach w nauce na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych Termin ustala wychowawca