Szkoła Młodych Patriotów

Młodzież i  nauczyciele Zespołu Szkół w Oleszycach włączyli się w projekt pt. „Szkoła młodych patriotów”. Zostało przeprowadzonych szereg działań w których nasi uczniowie pokazali, że są patriotami.

I. Konkurs Pieśni Patriotycznej

W dniu 21 marca 2019 roku w Internacie Zespołu Szkół w Oleszycach odbył się Konkurs Pieśni Patriotycznej. Uczniowie przedstawili pieśni patriotyczne w nieco nietypowej formie, w dzisiejszych czasach tak bliskiej młodym ludziom, młodym patriotom. Wcielili się w rolę youtubera i pokazali swój obraz postrzegania patriotyzmu. Poszczególne utwory uczniowie wykonywali w tradycyjnej aranżacji, ale także w nowej np. w stylu rap.

Uwzględniając dobór repertuaru, gatunek muzyki, znajomość tekstu, ogólny wyraz artystyczny publiczność nagrodziła następujących uczestników:
I miejsce Zuzanna Szewczuk (klasa II TH) za wykonanie utworu „Jest taki kraj”
II miejsce Kinga Kowalska (klasa I TŻ)  za wykonanie utworu „Biały Krzyż”
III miejsce ex aequo  Mateusz Maziarz (klasa I BS kucharz) za wykonanie utworu „Ojczyzno ma” oraz Katarzyna Gralec i Patrycja Kornaga (klasa III ZSZ kucharz) za wykonanie utworu „Dziewczyna z granatem”

Relacja z przebiegu konkursu pieśni patriotycznych : https://www.youtube.com/watch?v=__8pz2HdEHk&feature=youtu.be

II. Konwersatorium z udziałem zaproszonych gości

W dniu 04.04.2019 r. odbyło się konwersatorium z udziałem z udziałem: Pani Marty Tabaczek Przewodniczącej Rady Powiatu i  Pani Barbary Broź – członka Zarządu Powiatu oraz młodzieży wchodzącej w skład Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych. Szukaliśmy wspólnie odpowiedzi na pytania:

a) Jak można wytłumaczyć znaczenie słowa „samorząd”?
b) Czy samorząd i patriotyzm mają ze sobą coś wspólnego?
c) Czy samorząd szkolny przypomina samorząd gminny czy powiatowy?
d) Jak można w dzisiejszych czasach pokazać, że jest się patriotą?
e) Czy patriotyzm jest dziś modny?
f) Czy można wskazać na konkretną współczesną nam osobę , która na pewno jest patriotą?
g) Czy każdy z nas musi być aktywnym członkiem społeczności szkolnej lub lokalnej, żeby być patriotą?

Efektem spotkania jest wypracowana podstawa Kodeksu Młodego Patrioty. Zapisane myśli i wnioski zostały przedstawione w postaci kodeksu i przedyskutowane w klasach. Spotkanie w gronie samorządowców okazało się bardzo  ciekawe i ważne. Patriotyzm w czasie pokoju nie jest sprawą oczywistą. Tymczasem zaczyna się on od codziennych drobnych spraw, np. unikania wulgaryzmów, godnego zachowania w kraju i za granicą czy kupowania biletu w autobusie.
Doszliśmy do wniosku, że te zwykłe codzienne zachowania wynikają z podstawowych zasad współczesnego patrioty: uczciwość, uważność na drugiego człowieka i jego potrzeby, szacunku do swojego języka i ojczyzny, oraz ważnego elementu postawy patriotycznej jakim jest aktywność społeczna. Co może zatem teraz zrobić młodzież? Młodzi ludzie tworzący społeczność szkolną mogą rozwijać samych siebie i własne postawy, współpracować w zespołach klasowych, działać w swojej organizacji jaką jest samorząd uczniowski, a potem samorząd gminny czy powiatowy. Kodeks Postaw Patriotycznych to nasza odpowiedź na pytanie: Co dla mnie oznacza bycie patriotą?

Młodzież Zespołu Szkół w Oleszycach wypracowała zasady, które zebrała w Kodeksie Postaw Patriotycznych
w rozdziałach: I Wielka i Mała Ojczyzna oraz II Polka i Polak.

I Wielka i Mała Ojczyzna

 1. Praca na rzecz innych.
 2. Promowanie własnego środowiska.
 3. Integracja ze starszym pokoleniem.
 4. Propagowanie pozytywnych wartości     moralnych i obyczajowych. Bycie przykładem dla innych.
 5. Krytyka konstruktywna służąca rozwojowi i polepszaniu stosunków międzyludzkich.

Polka i Polak

 1. Bycie aktywnym.
 2. Poznawanie historii kraju, Małej Ojczyzny, odkrywanie korzeni w miarę swoich możliwości.
 3. Uczestnictwo w kulturze lokalnej.
 4. Korzystanie z praw obywatelskich, zwłaszcza wyborczych.
 5. Dbałość o czystość języka ojczystego.
 6. Wyrabianie poczucia dumy z bycia Polakiem i szanowanie symboli narodowych oraz właściwe ich wykorzystanie.
 7. Dbałość o rozwój osobisty.
 8. Dokonywanie wyborów zgodnych z zasadami moralnymi.

III. Konkurs recytatorski pt. „Drogi do wolności”

Rozwijamy nasze postawy, dlatego wzięliśmy udział w szkolnym konkursie recytatorskim pt. „Drogi do wolności”, który odbył się w środę 03.04.2019r. w auli Zespołu Szkół w Oleszycach. W zmaganiach wzięło udział 14 uczniów.  Jego celem było rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży, popularyzacja polskiej poezji, krzewienie wśród młodzieży postaw patriotycznych oraz upowszechnianie kompetencji językowych. Każdy z uczestników prezentował dowolny wiesz o tematyce patriotycznej, związany z historią, walką o odzyskanie niepodległości, poświęcony ważnej  wartości jaką jest wolność. Komisja w składzie: Anna Kubrak, Barbara Kurak, Maria Serkis uwzględniając dobór repertuaru, znajomość tekstu, interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny przyznała następujące miejsca:

I miejsce:  Kinga Kowalska, uczennica klasy I TLŻ
II miejsce: Weronika Gudz, uczennica klasy I TLŻ
III miejsce: Marcin Kopciuch, uczeń klasy III TLŻ

Laureatką nagrody publiczności przyznanej przez uczniów klasy IV T została Julia Popek z klasy III TLŻ

Relacja filmowa z prezentacji artystycznych: https://www.youtube.com/watch?v=spD1tW6TwQs&feature=youtu.be

IV. Konkurs na plakat „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”

Krzewienie wśród młodzieży postaw patriotycznych, uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości to cele kolejnego konkursu przeznaczonego dla uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach polegającego na wykonaniu plakatu nawiązującego do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Technika wykonywania pracy była  dowolna.

trzecie miejsce zajęła Paulina Bat z klasy IV technik leśnik,
drugie miejsce przypadło dla Kamili Kalińskiej z klasy III technikum żywienia i usług gastronomicznych
pierwsze miejsce Sofia Bychkova, kl. II technik hotelarz

V. Konkurs wiedzy historycznej „Historia Polski, a Patriotyzm”

05.04. 2019 r odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy historycznej „Historia Polski, a Patriotyzm” w którym uczestniczyło 32 uczniów. Celem zmagania było krzewienie wśród młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego, popularyzowanie wiedzy historycznej oraz rozwijanie zainteresowań historią Polski. Każdy z uczestników wypełnił test historyczny z pytaniami nawiązującymi do najważniejszych wydarzeń Polski. Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

III miejsce Zuzanna Szewczuk z klasy II technik hotelarz
II miejsce Anna Basznianin z klasy II TŻ/L
I miejsce Andrzej Chapko z klasy I TLŻ

VI. Film zrealizowany w ramach projektu: Patriotyzm czy antypatriotyzm?   link do obejrzenia filmu

W nagrodę za 100% wykonanych zadań, ocenianych przez jury projektu na podstawie sprawozdań oraz protokołów konkursowych, otrzymaliśmy tytuł:

„Szkoła Młodych Patriotów”.