Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”.

 

 

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa realizowany jest po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

Elementy realizacji projektu:

Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego

Konkurs Jesteśmy cyfrowobezpieczni!

Punkt konsultacyjny dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców

Ogólnopolskie Konwenty Bezpiecznej Szkoły

Szkolenia dla Szkolnych Mentorów Cyberbezpieczeństwa 

Portal Cyfrowobezpieczni.pl

Materiały edukacyjne dla uczniów, rodziców, nauczycieli

Kurs e-learningowy  dla nauczycieli „Jak zapewnić uczniowi bezpieczeństwo w sieci?”

Zrealizowane działania:

Szkolenie rady pedagogicznej i pracowników szkoły – na szkoleniu zostały omówione ważne problemy dzisiejszej cyfryzacji czyli: uzależnienia od komputera, jak rozpoznać moment, który powinien zaniepokoić rodzica dziecka,  nadmiernie korzystającego z telefonu,  komputera i Internetu.

Szkolny dzień bezpieczeństwa cyfrowego

Szkolenie dla ” Szkolnych mentorów Cyberbezpieczeństwa”- koordynatorów inicjatyw związanych z bezpieczeństwem cyfrowym w szkołach zorganizowane przez Stowarzyszenie „ Miasta w Internecie” w ramach zadania publicznego, oraz w ramach rządowego programu Bezpieczna+  pn:”Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia” .

Szkolenie dla rodziców i młodzieży na temat” Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży”

  1. Świadome kształtowanie wizerunku w świecie.
  2. Naruszanie praw autorskich.
  3. Cyberprzemoc- rodzaje cyberprzemocy, na czym polega i gdzie należy się zgłosić w momencie stania się jej ofiarą.
  4. Granice prywatności- jak je zachować.
  5. Niewłaściwe treści dla rozwoju dzieci i młodzieży.
  6. Kontakt z obcymi w sieci.
  7. Ergonomia korzystania z urządzeń cyfrowych.