Szkolny Klub Europejski

Szkolny Klub Europejski działa w Naszej Szkole od 10 marca 2003 roku.

Powstał on z inicjatywy uczniów i nauczycieli p. Jolanty Olejarskiej i p. Krystyny Sosnowskiej. SKE rozpoczął swą działalność po uzyskaniu zgody Dyrektora ZS w Oleszycach p. Teresy Mazur oraz po zarejestrowaniu w RCIE w Rzeszowie i Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie.

W momencie utworzenia klubu w jego skład weszło 15 uczniów. Celem działania SKE jest pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej poprzez organizowanie i angażowanie się członków klubu w przedsięwzięcia o tematyce europejskiej. Poprzez podejmowane działania uczymy się aktywności, tolerancji, szacunku dla różnic kulturowych i odmienności innych narodów, umiejętności poszukiwania informacji, współpracy w grupie, dążenia do realizacji założonych celów.

Obecnie opiekę nad członkami Szkolnego Klubu Europejskiego sprawuje p. Agnieszka Kapel oraz wspomaga ją p. Monika Błaż

Statut Szkolnego Klubu Europejskiego

Nasze działania: