Regulacje prawne

Rozporządzenia

Komunikaty
Technologia informacyjna bez granic
Stopniowe wznawianie pracy szkoły  – komunikat MEN
Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych
Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Kształcenie na odległość
Zasady bezpieczeństwa w przestrzeni cyfrowej
Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne
Podstawowe zasady kwarantanny domowej
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Procedury
Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół w Oleszycach
Procedury bezpieczeństwa dotyczące realizacji konsultacji
Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych
Procedury bezpieczeństwa dotyczące działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
Regulamin pobytu w internacie, procedury w wypadku zakażenia
Załączniki do procedur
Zgoda rodzica/prawnego opiekuna, pełnoletniego ucznia na udział w zajęciach rewalidacyjnych