Szkoła Dialogu 2020

Szkoła Dialogu

Szkoła Dialogu to program edukacyjny, którego celem jest zapoznanie uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój kraju i ich własnych miejscowości. Uczestnicy najpierw odkrywają często zapomnianą historię i kulturę żydowską, a następnie poprzez różnorodne działania prezentują zdobytą wiedzę innym mieszkańcom miejscowości.

Podczas 4. edycji warsztatów „Szkoła Dialogu”, organizowanych przez Fundację Forum Dialogu, uczniowie pierwszej klasy Technikum w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół w Oleszycach, mieli okazję poznać kulturę i religię żydowską oraz interesujące historie Żydów i Żydówek na terenie Ziemi Lubaczowskiej.

Dzięki formie online, warsztaty przebiegały w luźnej i swobodnej atmosferze. Uczestnicy mogli  wyrazić swoją opinię na dany temat oraz wykazać się znajomością historii. Uczniowie byli bardzo aktywni podczas spotkań. Interesującym wyzwaniem było zapoznanie się z historią kultury i religii żydowskiej na ziemi lubaczowskiej. Tak często znane i na co dzień odwiedzane miejsca, okazały się ściśle związane z Żydami, którzy zamieszkiwali tutejsze tereny. Uczniom udało się znaleźć wiele miejsc m.in. w Oleszycach, Starym Dzikowie, Lubaczowie czy też w Wielkich Oczach, które są pomnikami świadczącymi o zamieszkiwaniu Żydów w naszym regionie. Wszystkie te miejsca wraz z opisami oraz często zrobionymi przez uczniów zdjęciami zostały zamieszczone na mapie, tworząc tym samym trasę wycieczki „śladami Żydów ziemi lubaczowskiej”.

Link do mapy:

https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?ll=50.1860785680665%2C23.121925000000026&z=10&mid=1QqVQemJIrCGX49r4uYXoOUxx4SRmSfJk

Uczniowie stworzyli również konto na:

Facebooku : https://www.facebook.com/%C5%9Aladami-%C5%BByd%C3%B3w-po-ziemi-lubaczowskiej-100673405229351

oraz na

Instagramie : https://www.instagram.com/zydzi_na_ziemi_lubaczowskiej/

17 lutego 2021 roku miało miejsce spotkanie komisji konkursowej w skład której weszli członkowie Rady Programowej Forum Dialogu: prof. Stanisław Krajewski, prof. Mikołaj Herbst oraz przedstawiciele Zarządu i zespołu Fundacji: Jakub Petelewicz, Monika Halaczek  i Agnieszka Mierzwa. Wybrane zostały następujące zwycięskie i wyróżnione projekty uczniowskie: Obejrzyj animację podsumowującą Szkołę Dialogu 2020 autorstwa Oli Szmidy  (wg scenariusza Grzecha Lufta): w 2020 roku 14 szkół, 22 nauczycielek i nauczycieli, 200 uczennic i uczniów podjęło się bardzo trudnego zadania poznawania przeszłości swojej miejscowości i realizacji projektu upamiętniającego społeczność żydowską w trybie zdalnym, spowodowanym sytuacją pandemiczną. Więcej o przebiegu Szkoły Dialogu w 2020 roku i osiągnięciach uczestników i uczestniczek można przeczytać i obejrzeć w poniżej podanych linkach.

http://dialog.org.pl/szkola-dialogu/pl/2021/03/30/szkola-dialogu-w-2020-roku-podsumowanie/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=215&v=8ShvKxIWuH0&feature=emb_logo