Uczelnie

Współpraca partnerska

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie Wspieranie merytoryczne nauczycieli w zakresie realizacji treści podstawy programowej kształcenia branżowego, zgodnych z aktualnym poziomem wiedzy specjalistycznej.
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
  • Popularyzowanie wiedzy rolniczej wśród nauczycieli i uczniów przez pracowników Instytutu.
  • Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych poprzez udostępnienie biblioteki naukowej Instytutu oraz księgarni internetowej.
  • Możliwość odbywania praktyk zawodowych młodzieży szkolnej
  • w jednostkach organizacyjnych Instytutu.
Politechnika Wrocławska Realizacja projektu  Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji realizowany z grantu Politechniki Wrocławskiej
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
  • Organizacja nieodpłatnych zajęć, wykładów, pokazów, ćwiczeń dla klas patronackich.
  • Warsztaty praktyczne dla uczniów ZSCKR w Oleszycach i studentów PWSTE.
  • Uczestnictwo pracowników i uczniów w wydarzeniach organizowanych przez ZSCKR i PWST.
  • Współpraca uczniów z kołami naukowymi PWSTE.
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Transfer wiedzy i innowacji w zakresie praktyki rolniczej.