Czytelnictwo

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 2017

Zespół Szkół realizuje projekt Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Celem programu jest wzmacnianie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Wzmacnianie potencjału i roli bibliotek szkolnych oraz uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych przez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).

W ramach programu w Zespole Szkół realizowano liczne przedsięwzięcia, poszerzające kompetencje czytelnicze młodzieży, oraz projekty edukacyjne rozwijające zainteresowania uczniów, typu: Czy należy się bać powieści kryminalnych?, Książki dzieciństwa naszych rodziców, dziadków, Czytanie rozwija, Kącik poetycki, Strefa poezji współczesnej, Książka, ja i Ty, Spotkanie z książką, Zaczytaj się jesienią. Z przyznanych środków zakupiono 322 książki, które wzbogaciły księgozbiór szkolnej biblioteki.

Więcej o programie:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa.php 

Projekt realizowany w latach 2016 – 2019