Erasmus + 2021 Nauczyciele

Erasmus + 2021 Nauczyciele

Tytuł projektu: Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia

Czas trwania projektu: 01.12.2021r. – 30.11.2022 r.

Miejsce: Teneryfa( Hiszpania)

Liczba uczestników:  10 nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach w ramach Programu ERASMUS+, Edukacja Szkolna, Akcji 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej, realizowany jest projekt pn. „Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia”. W ramach projektu, trwającego od 1.12.2021 do 30.11.2022, 10-ciu nauczycieli weźmie udział w dwóch szkoleniach z zakresu ITC uczenie przez działanie oraz Digital Classroom w Hiszpanii. Głównymi założeniami projektu jest poprawa jakości pracy szkoły poprzez podniesienie kompetencji kadry szkolnej do podejmowania kreatywnych działań w kierunku własnego rozwoju, a jednocześnie w kierunku doskonalenia jakości pracy szkoły. Ponadto działania projektowe zakładają wprowadzenie innowacyjnych działań na rzecz podniesienia jakości pracy w grupie, ze szczególnym naciskiem na pracę metodą projektów, rozszerzenie umiejętności wykorzystywania TIK w procesie dydaktycznym oraz wprowadzenie innowacyjnych, skutecznych, aktywizujących, atrakcyjnych dla uczniów metod nauczania.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 13 stycznia 2022 r.

Formularz zgłoszeniowy nauczyciela

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Lista zakwalifikowanych – nauczyciele

Lista zakwalifikowanych nr 2 – nauczyciele

Lista rezerwowa – nauczyciele

Termin szkoleń:

Grupa 1: 09-16-07-2022 r.- lipiec 2022
Grupa 2:09-16-07-2022 r.- lipiec 2022