Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach – rok szkolny 2021/2022

Mirosław Turza przewodniczący
Barbara Kozyrska zastępca przewodniczącego
Monika Żuk sekretarz
Marek Bartman skarbnik
Halina Trybuszek członkowie

Przedstawiciele Oddziałowej Rady Rodziców  – rok szkolny 2021/2022

Lp. Nazwisko Klasa
 1.  Morchonowicz Beata  I TMŻ
 2.  Turza Mirosław  II TMŻ
3. Żuk Monika
 III gTRŻ
4.
Bartman Marek
IIIp TRŻ
5.
Hypiak Krzysztof IV TŻ
6.
Nowicka-Birnbach Ewa
I  BSIS k/r
7.
Mrówka Stanisław
II BSIS r/k
8.
Małecka Ewa
III gBSIS k/r
9.
Bliziński Zbigniew III pBSIS k/r
10.
Marczak Anna
II gTH
11.
Kiwacka Agata
 II pTL
12. Obirek Alicja III THL
13. Milan Agnieszka IV THL
14. Węgrzyn Diana II BSIS o
15. Chmiel Bronisława IIIBSIS o

 

 

Konto Rady Rodziców: 75 9101 0003 3001 0023 1084 0001

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach

Wzór wniosku wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach