Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach 

rok szkolny 2023/2024

Turza Mirosław przewodniczący
Ludwik Kacper zastępca przewodniczącego
Obirek Krystyna sekretarz
Harasymowicz Danuta skarbnik
Krzyszycha Agata członek

 

Przedstawiciele Oddziałowej Rady Rodziców  – rok szkolny 2023/2024

Lp. Nazwisko Klasa
 1. Zwierzyńska Marzena I BS k/r
2. Krzyszycha Agata II BS k/r
3. Ludwik Kacper III BS k/r
 4. Wicijowska Sabina I TAW
5. Juda Zdzisława I TŻ
6.
Perżydło Monika II TRW
7.
Obirek Krystyna II TŻ
8.
Harasymowicz Danuta III TMŻ
9. Turza Mirosław IV TMŻ
10. Bartman Marek V TRŻ

 

Konto Rady Rodziców: 75 9101 0003 3001 0023 1084 0001

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach

Wzór wniosku wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach