Kompetencje kluczowe w szkole

Kompetencje kluczowe – dokumenty

Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie

Kompetencje kluczowe – materiały dydaktyczne

Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się

Kompetencje kluczowe – opis

 

Zespół Szkół w Oleszycach uczestniczy w projekcie „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.