Erasmus + 2018

  

Tytuł projektu: „Europejskie doświadczenia uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach”

Czas trwania projektu: 01.09.2018r. – 31.08.2020r.

Kwota dofinansowania: 76 156 euro

Liczba uczestników: 32 uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach

Gazetka szkolna ze staży pierwszej grupy

Słownik zawodowy hiszpańsko – polski

Książka przepisów hiszpańskich potraw

Plakat


Podsumowanie działań projektowych:

Dzień hiszpański  Hiszpańskie walentynki

Nauka języka hiszpańskiego w praktyce

Podsumowanie udziału w stażach – grupa 1


Cel główny projektu: rozwój kompetencji zawodowych 32 uczennic i uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach, kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik leśnik, rolnik, cukiernik wzrost działań przedsiębiorczych, mobilności i samodzielności młodzieży oraz zwiększenie konkurencyjności absolwentów na krajowym i europejskim rynku pracy.

Strony: 1 2