Instytucje

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi Realizacja ogólnopolskiego pilotażowego  projektu pn. Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży  uczniowskich  w  branży rolno-hodowlanej.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Rzeszowie Tworzenie infrastruktury kształcenia zawodowego – z przeznaczeniem na realizację praktycznej nauki zawodu.
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Boguchwała
  • Popularyzacja wśród uczniów wiedzy i techniki rolniczej oraz ogrodniczej.
  •  Umożliwienie uczniom odbywania zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych w jednostkach organizacyjnych Ośrodka.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Współpraca w obszarze ochrony środowiska, w tym opracowania wniosku dotyczącego ograniczenia emisji dwutlenku węgla, realizacji audycji radiowej w cyklu Gospodarki Poranek – radio Rzeszów na temat realizacji innowacji Ekosad.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poszerzanie kompetencji kluczowych młodzieży, w tym zawodowych i cyfrowych.