Pielęgniarka szkolna

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania
Sylwia Marciniec
Godziny pracy                                               7.20-15.00
Aktualności
JAK PRAWIDŁOWO DBAĆ O HIGIENĘ JAMY USTNEJJak zmaksymalizować korzyści płynące z codziennej pielęgnacji zębów?Jama ustna to wrota do całego organizmu. Jak we wszystkich innych obszarach w organizmie, w jamie ustnej znajdują się bakterie – niektóre dobre, inne złe. Właściwa pielęgnacja jamy ustnej może pomóc Ci zachować dobre bakterie i pozbyć się tych złych, które powodują choroby dziąseł i zębów.   Zadbaj o zdrowie szczotkując zęby, czyszcząc przestrzenie międzyzębowe i płucząc jamę ustną.
Chcesz zmaksymalizować korzyści zdrowotne płynące z prawidłowej pielęgnacji jamy ustnej? Obejrzyj  film i dowiedz się jak to zrobić!

https://youtu.be/ifziJeoWtMo

Jak prawidłowo oczyścić przestrzenie międzyzębowe?

Czyszczenie przestrzeni między zębami jest ważne dla zdrowia jamy ustnej i zdrowia całego organizmu. Czy wiesz, że Twoje zęby mają pięć powierzchni, z których wszystkie wymagają czyszczenia? Szczoteczką do zębów wyczyścisz trzy powierzchnie, a do dwóch pozostałych nie jest ona w stanie dotrzeć, tj. do powierzchni zębów stykających się ze sobą (przestrzeni międzyzębowych), gdzie gromadzą się resztki jedzenia i płytka nazębna. Dlatego tak ważne jest czyszczenie przestrzeni międzyzębowych – jest to jedyny sposób na usunięcie płytki nazębnej ze wszystkich powierzchni zębów. Chcesz dowiedzieć się więcej i skorzystać z praktycznych wskazówek? Obejrzyj film!

https://youtu.be/o9ppTUZYJkU

Jak prawidłowo nitkować zęby i zadbać o swoje zdrowie?

Nitkowanie, czyli czyszczenie powierzchni zębów sąsiadujących ze sobą nicią dentystyczną jest ważne, aby dokładnie usunąć zalegającą w tych zakamarkach płytkę nazębną. Szczoteczka do zębów jest świetna do usuwania większości płytki nazębnej z łatwo dostępnych powierzchni zębów, ale jest ona zbyt duża, aby sięgnąć między zęby, gdzie zazwyczaj gromadzą się resztki jedzenia i płytka nazębna. Dlatego tak ważne jest używanie nici dentystycznej lub innego rozwiązania do oczyszczenia przestrzeni międzyzębowych. Chcesz dowiedzieć się jak używać nici dentystycznej, udoskonalić swoją technikę nitkowania i zadbać o zdrowie jamy ustnej? Obejrzyj film i zastosuj się do wskazówek.

https://youtu.be/na5ukBfedwg

 

Zadbaj o bezpieczeństwo własne i innych
Aktywność fizyczna to zdrowie i dłuższe życie
Wytyczne WHO dotyczące aktywności fizycznej 
Gabinet profilaktyki zdrowotnej
Godziny pracy                                                                               7.20-15.00
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego działając na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami informuje, że uczniowie są objęci profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obejmujących:
 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z określonym w przepisach warunkami,
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
 • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
 • kontrola stanu higienicznego i bezpieczeństwa w szkole,
 • doradztwo w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
 • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej,
 • identyfikacja problemów zdrowotnych, szkolnych i społecznych uczniów,
 • 1uczestnictwo w badaniach lekarskich w zależności od potrzeb,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów rodziców, opiekunów prawnych,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji pielęgniarskiej.
Gabinet profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach prowadzony jest przez Centrum Medyczne KORMED Sp. z o.o. Sp. k. który jest również administratorem danych osobowych. Jednocześnie CMK informuje, że pozyskane dane dotyczące stanu zdrowia ucznia są objęte tajemnicą medyczną. Ponadto dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych. Szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://kormed-lubaczow.pl oraz na tablicy informacyjnej w gabinecie szkolnym. Gabinet mieści się w szkole na I piętrze.
Regulacje prawne
 • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami,
 • część I załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Druki do pobrania
Zgoda/sprzeciw – opieka profilaktyczna