Bezpieczna szkoła +

Bezpieczna szkoła zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Bezpieczeństwo uczniów – zagrożenia i czynniki warunkujące bezpieczeństwo w szkole, procedury zachowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Szkolenie dla młodzieży, rodziców i nauczycieli

Agresja, przemoc, odpowiedzialność – warsztaty

Projekty i programy – bezpieczeństwo i profilaktyka zagrożeń

 

Publikacje – profilaktyka zagrożeń

Wspomaganie_szkół_w_zakresie_interwencji_kryzysowej

Profilaktyka przemocy i agresji

Gdzie szukać pomocy?

Dzieciństwo bez przemocy – dobre praktyki i rekomendacje