Rolnicze

TRWA CIĄGŁY NABÓR NA KURSY ZAWODOWE w roku szkolnym 2023/2024!!!

Zawód: Rolnik /ROL.04./;Technik rolnik /ROL.04. i ROL.

 

Plan zajęć  semestr II 2023/2024

 

 

Zajęcia dla kursantów i słuchaczy odbywają się w pracowniach: przydział pracowni na sem I 2021/22

KKZ – kwalifikacja ROL.04: KKZ – kwalifikacja ROL.10.
Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie produkcji rolniczej

Symbol zawodu: 613003

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Symbol zawodu: 314207

Czas trwania: 3 semestry Czas trwania: 2 semestry
Zadania zawodowe:

 1. wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 2. prowadzenie i obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 3. prowadzenie sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
 4. obliczanie opłacalności produkcji rolniczej
Zadania zawodowe:
 1. organizowanie i nadzorowania produkcji roślinnej;
 2. organizowanie i nadzorowania produkcji zwierzęcej;
 3. podejmowanie decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.
 Co daje ukończenie kursu wraz ze zdanym egzaminem?

 • Po zakończeniu kursu jego uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji ROL.04., które uprawnia do zdawania egzaminu zawodowego.
 • Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Świadectwo potwierdzające kwalifikację ROL.04. uzyskując w ten sposób KWALIFIKACJE ROLNICZE.
 • Jeżeli uczestnik kursu zda egzamin i posiada wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe uzyskuje Dyplom potwierdzający kwalifikacje na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie rolnik.
Co daje ukończenie kursu wraz ze zdanym egzaminem?

 • Po zakończeniu kursu jego uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji ROL.10., które uprawnia do zdawania egzaminu zawodowego.
 • Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Świadectwo potwierdzające kwalifikacje ROL.10. uzyskując w ten sposób KWALIFIKACJE ROLNICZE.
 • Osoba, która zdała egzamin z kwalifikacji ROL.10. i kwalifikacji ROL.04. oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika rolnika.

Kursy są kierowane do osób, które:

– chcą zdobyć kwalifikacje rolnicze umożliwiające nabywanie ziemi, przejmowanie i prowadzenie gospodarstw rolnych, uzyskiwanie dopłat z ARiMR,

– po kursie chcą profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą,

– uzyskały bądź chcą uzyskać dotację w programie „Młody rolnik”.

Kurs nauki jazdy – kat. T (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW TRWAJĄCYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

Uwaga!

Osoby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do sekretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.