Kadra

Kadra kierownicza

Dyrektor szkoły: dr Maria Baran 

Wicedyrektor szkoły: mgr Monika Błaż

Główny księgowy: mgr inż. Ewelina Furgała

Kierownik praktycznej nauki zawodu: mgr inż. Agnieszka Nieckarz

Kierownik internatu: mgr Wiktor Żaczek

Kierownik gospodarczy: Jerzy Zadworny

 

Kadra pedagogiczna

 • dr Maria Baran – dyrektor, język polski, przedmioty zawodowe w obszarze społecznym
 • mgr Wiesław Baran – wychowawca w internacie
 • mgr Monika Błaż – wicedyrektor, przedmioty zawodowe ekonomiczne, turystyczne
 • mgr Zdzisław Błaż – fizyka
 • ks. dr Adrian Borowski – religia
 • mgr inż. Robert Brudniak – przedmioty zawodowe rolnicze, informatyka
 • mgr Joanna Czuwara – pedagog szkolny, przedmioty zawodowe turystyczne
 • mgr Elżbieta Dryla – bibliotekarz, geografia
 • mgr inż. Agata Dudzińska – chemia, przedmioty zawodowe gastronomiczne
 • dr Mariusz Frant – przedmioty zawodowe rolnicze
 • mgr Anna Gąsior – język angielski
 • mgr Marta Jamińska –  historia, WOS
 • mgr Agnieszka Kapel – geografia, wiedza o kulturze, przedmioty zawodowe hotelarskie
 • mgr Tomasz Kida – wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe turystyczne
 • mgr Renata Kozioł – biologia, przedmioty zawodowe gastronomiczne, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Katarzyna Kruk – Babik – wychowawca w internacie, matematyka, fizyka
 • mgr Anna Kubrak – język polski, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Beata Kuczek-Niechaj- przedmioty zawodowe gastronomiczne
 • mgr Barbara Kurak – język polski, geografia, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Piotr Magura – religia
 • mgr inż. Anna Maksymowicz – szkolny doradca zawodowy, przedmioty zawodowe rolnicze, turystyczne i leśne, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr inż. Witold Marko – przedmioty zawodowe techniki rolniczej i leśne
 • Janusz Mołda – instruktor nauki jazdy
 • mgr inż. Agnieszka Nieckarz – kierownik kształcenia praktycznego, przedmioty zawodowe gastronomiczne, matematyka, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Agnieszka Niemiec – język angielski, język niemiecki
 • mgr Alicja Obirek – nauczyciel wspomagający
 • mgr inż. Bogumiła Osuch – przedmioty zawodowe rolnicze, architektura krajobrazu
 • mgr Jolanta Paryniak – matematyka, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Paweł Paryniak – instruktor nauki jazdy, wychowanie fizyczne
 • mgr inż. Marian Różański – przedmioty zawodowe rolnicze
 • mgr inż. Anna Rychlicka – przedmioty gastronomiczne, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Maria Serkis – język niemiecki,  zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Judyta Senyk-Baran – język niemiecki, nauczyciel wspomagający
 • mgr inż. Marta Skiba – przedmioty zawodowe gastronomiczne
 • mgr inż. Iwona Sopel – przedmioty zawodowe gastronomiczne, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Kazimierz Wać – wychowanie fizyczne
 • mgr inż. Regina Zadworna – przedmioty zawodowe rolnicze, gastronomiczne, ekonomiczne
 • mgr inż. Marta Zawitkowska – przedmioty zawodowe gastronomiczne
 • mgr Wiktor Żaczek – kierownik internatu