ABC poszukiwania pracy

Znajomość języka obcego w CV

Do niedawna poziom znajomości języka obcego w CV opisywało się używając określeń: podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany. Obecnie odchodzi się od tej formy opisywania umiejętności językowych zastępując ją skalą proponowaną przez Radę Europy. Zgodnie z tą nomenklaturą stopień opanowania umiejetności językowych okresla się poziomami A1, A2, B1, B2, C1 lub C2.

Osoby, które mają trudności oceny swoich kompetencji językowych i nie wiedzą na którym poziomie powyższej systematyki znają dany jezyk moga skorzystać z tableli samooceny.

 


 

Podchwytliwe pytania na rozmowie kwalifikacyjnej – jak na nie odpowiadać?

Każda rozmowa to dla kandydata do pracy duży stres. Od tej rozmowy w dużej mierze zależeć będzie to czy zostanie on zatrudniony. Na końcową ocenę kandydata składa się zarówno jego mowa ciała jak i odpowiedzi udzielone na pytania zadawane przez rekrutera. Jak należy odpowiadać na zadawane w trakcie  rozmowy pytania oraz czego umnikać podpowiadają autorzy artykułu portalu:praca.wp.pl

 


 

Dokumenty aplikacyjne

Dokumenty aplikacyjne to dokumenty, które składa kandydat w procesie starania się o pracę. Na dzień dzisiejszym obowiązkowym dokumentem aplikacyjnym, wymaganym w zasadzie przez każdego pracodawcę rekrutującego pracownika, jest Curriculum vitae czyli życiorys zawodowy. Dodatkowo kandydat może zostać poproszony o złożenie listu motywacyjnego lub formularza aplikacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne są elementem rekrutacji wstępnej. Na tym etapie pracodawca odrzuca osoby, które nie spełniają kryteriów zapisanych w opisie stanowiska. Ważny jest również sposób przygotowania tych dokumentów, gdyż świadczy on nie tylko o umiejętności posługiwania się programami komputerowymi, ale również dużo mówi o osobie składającej podanie. CV i list motywacyjny są wizytówką kandydata do pracy i przesądzają o zaproszeniu go na rozmowę kwalifikacyjną. Warto więc poświęcić przygotowaniu tych dokumentów sporo uwagi i stworzyć profesjonlne dokumenty aplikacyjne.

Curriculum Vitae

List motywacyjny