Doradztwo zawodowe

„Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować.”

                                                                     Konfucjusz

Szkolny doradca zawodowy: mgr Tomasz Kida

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

  • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
  • prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
  • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
  • współpracę z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Harmonogram pracy doradcy zawodowego w I półroczu 2022/2023

          ZSCKR w Oleszycach – 6 godzin

  • poniedziałek: 8.30 – 12.15
  • środa: 11.30 – 13.00

       

         Technikum nr 1 w Oleszycach – 1 godz.

  • środa: 10.40 – 11.25

    Gabinet doradcy mieści się na II piętrze budynku szkoły.