Erasmus + 2020

Tytuł projektu:  Kompetencje zawodowe w europejskim wymiarze

Czas trwania projektu: 01.12.2020r. – 30.11.2022r.

Kwota dofinansowania:  126.768 euro

Liczba uczestników:  54 uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach

Projekt zakłada udział 54 uczniów w 3-tygodniowych stażach zawodowych w hiszpańskich przedsiębiorstwach i instytucjach. Celem projektu jest doskonalenie kompetencji zawodowych uczestników, wzrost poziomu kompetencji kluczowych, głównie organizacyjnych i językowych, rozbudzenie chęci i motywacji do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji przez całe życie, oraz aktywnego rozwijania się w swojej specjalizacji zawodowej. Oferta praktyk dla uczniów zostanie poszerzona o rynek europejski, a programy praktyk dostosowane do jego wymogów, co przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia zawodowego w szkole oraz otwarcia szkoły na współpracę międzynarodową.  Kwota dofinansowania działań w ramach projektu wyniesie 126 tys. euro

Terminy staży:

Grupa 1: maj/czerwiec 2021
Grupa 2: wrzesień 2021
Grupa 3: marzec/kwiecień 2022

Terminy rekrutacji: XII 2020 (grupa 1 i grupa 2), V-VI 2021 (grupa 3)

Podsumowanie projektu:

Grupa 1: https://zsckroleszyce.pl/?p=12684

Grupa 2: https://zsckroleszyce.pl/?p=14394

Grupa 3:  https://zsckroleszyce.pl/?p=15464

Gazetki projektowe ZSPRESS:

https://online.fliphtml5.com/jwqmt/gcro/

https://online.fliphtml5.com/jwqmt/ksiz/

https://online.fliphtml5.com/jwqmt/sluz/

Książka z przepisami:

Strony: 1 2