Sport

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W OLESZYCACH

CELE I ZADANIA

 1. Współzawodnictwo sportowe młodzieży jako integralna część systemu wychowawczego szkoły.
 2. Kontynuacja celów i zadań wychowania fizycznego poprzez udział młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych.
 3. Wdrażanie młodzieży do pozytywnych zachowań poprzez uczestnictwo w zajęciach rekreacyjno-sportowych.
 4. Tworzenie młodzieży warunków do uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej.
 5. Zagospodarowanie w sposób zorganizowany czasu wolnego młodzieży.
 6. Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród młodzieży.
 7. Ocena pracy i osiągnięć nauczycieli wychowania fizycznego.
 8. Przygotowanie młodzieży w ramach sekcji sportowych prowadzonych nieodpłatnie na zajęciach pozalekcyjnych do uczestnictwa w zawodach sportowych na szczeblu powiatu, rejonu, oraz województwa i kraju.

KOORDYNATORZY DZIAŁAŃ

Na szczeblu szkoły bezpośrednimi organizatorami są nauczyciele, którym zostały przydzielone następujące dyscypliny przy pomocy młodzieżowych organizatorów sportu:

 • Kazimierz Wać – lekkoatletyka chłopców, piłka siatkowa chłopców,
 • Tomasz Kida – piłka koszykowa dziewcząt, piłka ręczna chłopców,
 • Paweł Paryniak – tenis stołowy i badminton dziewcząt i chłopców.

 

UDZIAŁ W WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM

 1. W zawodach prawo startu mają wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach.
 2. Do zawodów dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.
 3. Za zajęcie 1-3 miejsca w każdej kategorii uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy.