Archiwum projektów

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 2017

Zespół Szkół realizuje projekt Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Celem programu jest wzmacnianie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Wzmacnianie potencjału i roli bibliotek szkolnych oraz uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych przez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).

W ramach programu w Zespole Szkół realizowano liczne przedsięwzięcia, poszerzające kompetencje czytelnicze młodzieży, oraz projekty edukacyjne rozwijające zainteresowania uczniów, typu: Czy należy się bać powieści kryminalnych?, Książki dzieciństwa naszych rodziców, dziadków, Czytanie rozwija, Kącik poetycki, Strefa poezji współczesnej, Książka, ja i Ty, Spotkanie z książką, Zaczytaj się jesienią. Z przyznanych środków zakupiono 322 książki, które wzbogaciły księgozbiór szkolnej biblioteki.

Więcej o programie:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa.php 

 

Projekt realizowany w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018.

 

Program „Szkolny Klub Sportowy”

altProgram jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Koordynatorem wojewódzkim na terenie województwa podkarpackiego jest Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie.

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów naszej szkoły, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów są prowadzone w poniedziałki oraz wtorki w godzinach od 1400 – 1500.

 

Projekty realizowane w roku szkolnym 2012/2013

Zrealizowane projekty

W roku szkolnym 2011/2012 realizowaliśmy trzy projekty ze środków UE rozwijające zainteresowania, wyrównujące szanse edukacyjne i umożliwiające uzyskanie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji:

 

Włączamy się w różne akcje tematyczne i działania na rzecz środowiska lokalnego oraz społeczeństwa.