eTwinning

eTwinning

PROJEKTY

GRUPY PARTNERSKIE

e-Twinning 2020/2021

 

Grupa – Szkoły branżowe i techniczne

Jest to międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli pracujących w szkołach branżowych i technicznych. Głównym celem grupy jest wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie zagadnień związanych z realizowaniem projektów eTwinning w szkołach o profilu zawodowym.

Znajdziemy tu inspiracje do podjęcia działań projektowych z uczniami szkół technicznych i branżowych, a także możliwość udziału w webinariach (przykłady działań aktywnych eTwinnerów, ciekawe narzędzia TIK).

Grupę prowadzi Łukasz Kamiński, nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku – do grupy dołączyło 50 etwinnerów z całego kraju wraz ze swoimi uczniami a koordynatorem naszej szkoły  tym projekcie jest p. Alicja Obirek oraz p. Beata Kuczek – Niechaj.

 

Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym planem działania grupy na rok szkolny 2020/2021:

 

TERMIN ZADANIE
Po uruchomieniu grupy

(sierpień/wrzesień 2020)

Poznajmy się – zamieszczenie wpisów o sobie, z wyróżnieniem profilu zawodowego szkoły i nauczanego przedmiotu

 

21-27 września 2020 Europejski Dzień Języków

– przygotowanie z uczniami słowników pojęć związanych z zawodem (język polski i/lub wybrany język obcy)

21 września – 04 października 2020 Konkurs na plakat lub ulotkę promującą naukę w szkołach o profilu zawodowym

 

19-23 października 2020 Spotkanie on-line „Działania projektowe w szkole o profilu zawodowym” (nauczyciel, który zrealizował projekt dzieli się dobrymi praktykami)
listopad 2020 (i kontynuacja) Narzędzia TIK w pracy projektowej – utworzenie bazy narzędzi (i pomysłów) przydatnych w szkole o profilu zawodowym
1 – 13 grudnia 2020 Spotkanie/ szkolenie online
Styczeń – luty 2021 Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w szkole średniej – dzielenie się pomysłami i aktywnościami na temat cyberbezpieczeństwa
Marzec 2021 Charakterystyka pracy w zawodzie – komiksy

 

Kwiecień 2021 BHP w pracy zawodowej – tworzenie infografik promującej bezpieczne zachowania w pracy
Maj 2021 Spotkanie on-line „Działania projektowe w szkole o profilu zawodowym” (nauczyciel, który zrealizował projekt dzieli się dobrymi praktykami)
Czerwiec 2021 Ewaluacja podjętych przez grupę działań – ankieta ewaluacyjna

 

Już w drugiej połowie września przystąpiliśmy do pierwszej, wspólnej aktywności związanej z obchodami Europejskiego Dnia Języków i przygotowaniem przez uczniów słowników pojęć związanych z zawodem.

W dniach 21-27 września 2020 na stronie https://groups.etwinning.net/files/collabspace/6/96/896/120896/images/b595a916e.jpg opublikowaliśmy swoje prace, czyli słowniczki przygotowane w mindmap:

 

 

KRAJOWY PROJEKT – „SZKOŁY BRANŻOWE I TECHNICZNE”

Szkoły zawodowe przygotowują swoich uczniów do pracy w zawodzie, ale czy przygotowują ich do odnalezienia się na rynku pracy? Absolwenci szkół zawodowych rzadziej niż uczniowie liceów kontynuują naukę na uczelniach wyższych, a częściej rozpoczynają przygodę z rynkiem pracy. W naszym projekcie chcielibyśmy wspólnie z partnerami zrealizować działania, które pomogą uczniom odnaleźć się w trudnych warunkach, które towarzyszą szukaniu pracy. Dzięki współpracy szkół o profilu zawodowym uczniowie poznają oczekiwania pracodawców względem nowych pracowników, nabędą umiejętności pisania CV oraz listów motywacyjnych, poznają najbardziej popularne branże
i zawody oraz możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji. Ostatecznie stworzą przewodnik przydatny
w poszukiwaniu pracy.

LINK: NAJBARDZIEJ POPULARNE ZAWODY – wyniki badań rynku przez naszych uczniów.

https://twinspace.etwinning.net/130442/pages/page/1165018

 

WYWIADY Z PRACODAWCAMI

Wywiad z właścicielką domu weselnego „Biały Dworek” Panią Krystyną Nieckarz Jabłońską – branża gastronomiczna.

1. Jakich kwalifikacji oczekuje Pani od absolwentów wchodzących na rynek pracy?

Zajmuję się przede wszystkim działalnością związaną z gastronomią więc jestem zainteresowana zatrudnianiem absolwentów głównie z wykształceniem kucharz, kelner, barista
i oczekuję, że będą posiadali kwalifikacje niezbędne do pracy w tych zawodach.
Oczywiście absolwenci nie mają zazwyczaj doświadczenia zawodowego (oprócz praktyk) ale powinni mieć podstawowe umiejętności wymagane w danym zawodzie, np. kucharz – sporządzania potraw i napojów, przechowywania żywności, obsługi urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej. W przypadku kelnerów ważna jest wiedza dotycząca przygotowania sali konsumpcyjnej, doboru zastawy stołowej, czynności związanych z obsługą gości zarówno na sali jak i poza zakładem. Ważna jest również znajomość oraz ścisłe przestrzeganie zasad BHP.

2. Jakie umiejętności u pracowników ceni Pani sobie najbardziej?Każdy zakład ma swoją specyfikę dlatego dla mnie bardzo istotna jest chęć uczenia się, doskonalenia swoich umiejętności i nabywania nowych. Praca w zakładzie gastronomicznym to również ciągły kontakt z ludźmi, więc niezwykle ważna jest umiejętność pracy w zespole
i radzenia sobie ze stresem a także przestrzeganie zasad kultury.

3. Jakie błędy rażą Panią najbardziej w CV , liście motywacyjnym lub na rozmowie kwalifikacyjnej absolwentów?
W CV i liście motywacyjnym irytują mnie literówki i błędy językowe lub ortograficzne, które świadczą o braku staranności i mogą sugerować lekceważący stosunek do pracodawcy. Błędem jest również brak precyzyjności, co powoduje, że CV lub list motywacyjny jest mało wiarygodny. Jednak najgorsze jest kłamstwo dotyczące np. doświadczenia lub znajomości języka obcego ponieważ dyskwalifikuje to piszącego jako kandydata na dane stanowisko. Dla mnie szczerość i wiarygodność jest podstawą w kontaktach pracownik – pracodawca.

4. Jedna rada na przyszłość dla nas?
Nie uważam się za autorytet i staram się nie udzielać rad ale gdybym miała podpowiedzieć, czy dać jakąś wskazówkę na przyszłość to: nie rezygnujcie z marzeń, wierzcie w siebie, dążcie konsekwentnie do celu pomimo trudności i niepowodzeń. Coś, co z pozoru wydaje się porażką można zamienić w sukces.
Wywiad przeprowadziły: Natalia Kołodziej, Diana Skali, Klaudia Skali, Aleksandra Sopel uczennice Zespołu Szkół w Oleszycach

 

LINK: FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 

LINK: TWORZENIE CV I LISTU MOTYWACYJNEGO

 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT  „ZERO WASTE”

                                                                                    Certyfikat (kliknij )

Krajowa odznaka jakości (kliknij link)

O projekcie

Recykling odpadów jest obecnie najbardziej dotkliwym, globalnym i palącym problemem środowiskowym. Brak sortowania surowców doprowadził do tego, że odpady, które wymagają specjalnej metody przetwarzania lub unieszkodliwiania, wydzielają toksyczne substancje. Powietrze, gleba i woda są zanieczyszczone. Nasza planeta zamienia się w wielką kupę śmieci. Na całej planecie zachodzą takie procesy na dużą skalę, jak globalne zmiany klimatyczne.

Możesz zmniejszyć liczbę wysypisk poprzez recykling surowców wtórnych. Odpady te stanowią około 60% wszystkich odpadów. Wykorzystanie materiałów nadających się do recyklingu zmniejszy liczbę wysypisk, pozwoli oszczędzić zasoby naturalne i ograniczy emisję szkodliwych substancji.

Surowce przed przetworzeniem są sortowane, ponieważ nie wszystkie materiały nadają się do recyklingu.

Nasz projekt powstał, aby zwrócić uwagę opinii publicznej na problem recyklingu odpadów, zanieczyszczenia środowiska, w wyniku zmian klimatycznych na naszej planecie. Chcemy pokazać, że niewielki wysiłek każdej osoby w celu sortowania odpadów może pomóc w zapobieganiu katastrofom ekologicznym na całym świecie.

Cele:

Studenci będą mogli

– zbieraj dane o problemie sortowania i recyklingu odpadów w Twoim mieście, kraju

– przeprowadzi akcje „Zero Waste”

– będzie potrafił zrozumieć przyczyny procesów zmian klimatycznych, które są jednym z najważniejszych problemów naszych czasów, będzie potrafił opracować pomysły na walkę ze zmianami klimatu na świecie.

– Studenci będą mogli nabyć kompetencje w zakresie uczenia się naukowego z wykorzystaniem metod badań naukowych oraz będą potrafili uczyć w sposób interdyscyplinarny poprzez współpracę między szkołami, w oparciu o podejście STEAM, ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych, biologii, chemii, ekologii .

Postęp działań:

-Partnerzy projektu zostaną zidentyfikowani

-Projekt logo i plakaty zostaną utworzone

– Studenci zapoznają się z koncepcjami recyklingu i przetwarzania odpadów, z faktami dotyczącymi globalnych zmian klimatycznych, uzyskają informacje o swojej działalności.

– Uczniowie będą szukać pomysłów na rozwiązanie problemów związanych z sortowaniem śmieci

– przeprowadzi działania „zero waste”

– Odbędą się seminaria dla nauczycieli i uczniów.

– Uczniowie będą aktywnie uczestniczyć w projekcie.

Spodziewane rezultaty

 

-Zrozumienie o recyklingu odpadów

-Zrozumienie zmian klimatycznych

-Zwiększ współpracę między partnerami

-Budowa mostów międzykulturowych

-Utwórz zdarzenia macierzyste

-Tworzenie prac jawnych

-Rozwój języka mówionego w języku obcym

– Kształtowanie wśród uczniów odpowiedzialnego stosunku do przyrody

 

 

 

 

Rok szkolny 2019/2020

 

„Zielony utrwalony”

Ekologia okiem młodzieży- jak rozwiązać problemy ekologiczne w różnych regionach Polski.

Cele projektu:

Uczeń zna swoje środowisko, formy ochrony przyrody.
Uczeń potrafi wymienić zagrożenia środowiska w swoim regionie.
Uczeń wie, jak reagować na rozpoznane zagrożenia.

Postęp działań

1. Prezentacja uczestników i szkół uczestniczących w projekcie-18.10.2019
2. Stworzenie logo projektu i wybór najlepszego-4.11.2019
3. Tworzenie map słownictwa dotyczących problematyki ochrony środowiska-11.11.2019.

Spodziewane rezultaty

Quiz na temat ochrony środowiska.
Poszerzenie znajomości problematyki ochrony środowiska zaprzyjaźnionych regionów Polski.
Prezentacja na temat sposobów ochrony najbliższej okolicy.
Kalendarz imprez ekologicznych.

Pierwsze zadanie wykonane!!!

Uczniowie biorący udział w projekcie „Zielony utrwalony” zrealizowali zadanie, którego celem było stworzenie kodów QR. Uczniowie zakodowali informacje o sobie i przekazali przez platformę eTwinningTwinSpace kolegom z zaprzyjaźnionych szkół.

Poznajemy się.

Dzięki wymianie QR kodów za pośrednictwem strony E-twinning, uczniowie z ZS w Oleszycach,  mieli możliwość poznać osoby biorące udział w projekcie.
Uczennice skanowały kody QR, które otrzymaliśmy z LO w Rzeszowie i Dębicy.

 

MAPA MYŚLI

Ukończyliśmy kolejny etap projektu „Zielony utrwalony”.

Uczennice klasy I Technikum Żywienia z ogromnym zaangażowaniem zabrały się do pracy zarówno przy komputerach jaki i przy brystolu.  Wykorzystały do tego swoje umiejętności m in. z zakresu znajomości języka niemieckiego.

Oczywiście temat wiodący „mapy myśli” to – ekologia i zmiany klimatu, które są jednym z największych zagrożeń środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.

Nasi zaprzyjaźnieni uczniowie z projektu także przygotowali mapę myśli lecz w języku angielskim.

Po wykonaniu „mapy myśli” zamieściliśmy nasze  prace na portalu E twinning, w celu wymiany doświadczeń  z zakresu ochrony środowiska.  Będzie to przedmiotem naszych kolejnych prac – zadań w celu zwiększenia świadomości w tak ważnym temacie jakim jest ochrona środowiska.

 

etwinning