Filmoteka

 

Filmoteka szkolna zawiera 55 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych ułożonych w 26 cyklach tematycznych.

Zapraszamy do wykorzystania na zajęciach wybitnych i istotnych dzieł polskiego kina. Od stycznia 2009 roku do Państwa dyspozycji jest pakiet filmów z projektu FILMOTEKA SZKOLNA.  Film stał się istotną częścią współczesnej kultury, odgrywa ważną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Edukacja artystyczna młodego pokolenia jest jednym z zadań, jakie stoją przed szkołą. Mądrego i krytycznego odbioru sztuki trzeba uczyć. Każdy pakiet zawiera dwa-trzy filmy – główny (najczęściej fabularny) i dopowiadający (dokumentalny, eksperymentalny, animowany). W pakiecie znalazły się materiały wspomagające pracę nauczyciela i odbiór proponowanych filmów przez uczniów.