Technik turystyki na obszarach wiejskich

 1. Technik turystyki na obszarach wiejskich jest nowym zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy a także na terenie UE. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją. Zawód technik turystyki na obszarach wiejskich przygotowuje do planowania i organizowania pobytu turystom na obszarach wiejskich, organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego, dokonywania analizy i planowania strategii rozwoju własnej działalności, podjęcia pracy
  w przedsiębiorstwach turystycznych.
 2. Informacje dodatkowe
 1. Realizowana innowacja: Zarządzanie hotelem
 2. Uzyskanie dodatkowych uprawnień w ramach realizowanego w szkole kursu: Animator czasu wolnego, Kurs chemizacji rolnictwa, Kurs obsługi wózków widłowych.
 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
 1. Kwalifikacja 1: HGT.09 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
 2. Kwalifikacja 2: HGT.10 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
 1. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik turystyki na obszarach wiejskich będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich,
 2. planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,
 3. planowania i organizowania własnej działalności agroturystycznej,
 4. obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.
 5. Technik turystyki na obszarach wiejskich znajdzie zatrudnienie w:
 6. przedsiębiorstwach turystycznych np. biurach i agencjach turystycznych,
 7. zakładach gastronomicznych np. restauracjach,
 8. pensjonatach, hotelach, domach letniskowych,
 9. gospodarstwach agroturystycznych,
 10. samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej z zakresu świadczenia usług turystycznych na obszarach wiejskich, indywidualnych gospodarstwach rolnych.
 11. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
 1. stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu,
 2. stanowiska komputerowe dla uczniów,
 3. oprogramowanie biurowe, użytkowe i specjalistyczne,
 4. pracownia symulacyjna – biuro podróży „GlobTour” wraz z ladą recepcyjną,
 5. literatura branżowa, przewodniki, atlasy,
 6. katalogi ofert biur podróży,
 7. kasa fiskalna, urządzenia i sprzęt biurowy,
 8. materiały promocyjne,
 9. komputerowy program rezerwacyjny SART.
 10. szkolne gospodarstwo rolne z przeznaczeniem na produkcję roślinną,
 11. próbki nasion roślin,
 12. próbki nawozów,
 13. literatura branżowa, programy ochrony roślin,
 14. pracownia żywienia,
 15. pracownia obsługi konsumenta,
 16. pracownia techniki rolniczej,
 17. pracownia obróbki ręcznej,
 18. warsztaty,
 19. narzędzia ręczne stosowane w rolnictwie,
 20. poletka demonstracyjne,
 21. maszyny rolnicze: ciągniki rolnicze, pługi, brony, agregaty uprawowe, siewniki, sadzarka, glebogryzarka, kosiarki, opryskiwacze, rozsiewacze nawozów, środki transportowe,
 22. modele maszyn i silników oraz ich przekroje.