Rolnik

1.Rolnik uprawia ziemię, wykonuje prace związane z nasiennictwem oraz produkcją roślin prowadzące do wytworzenia produktów roślinnych. Organizuje i wykonuje prace związane z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich w celu produkcji mleka, mięsa, jaj, skór oraz zwierząt hodowlanych. Zaopatruje gospodarstwo rolne w narzędzia, urządzenia i maszyny rolnicze, nasiona, nawozy oraz środki ochrony roślin. Obsługuje pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Do głównych zadań zawodowych rolnika produkcji roślinnej i zwierzęcej należy również: planowanie rodzaju i struktury produkcji rolnej, wybór technologii uprawy i hodowli roślin oraz chowu i hodowli zwierząt, zapewnienie środków do produkcji, wykonywanie prac agrotechnicznych i zootechnicznych. Wykonywanie zadań zawodowych sprzyja obserwacji środowiska naturalnego, kształtowaniu umiejętności badawczych i życiu w harmonii z przyrodą. Nowe technologie produkcji  w rolnictwie motywują do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i środków technicznych zapewniających wysokie wskaźniki wydajności pracy oraz niski poziom szkodliwości dla środowiska naturalnego.

2. Informacje dodatkowe:

 1. Realizowana innowacja: Uprawa ziół.
 2. Uzyskanie dodatkowych uprawnień w ramach realizowanych w szkole kursów: Kurs obsługi wózków widłowych, Kurs chemizacji rolnictwa, Kurs obsługi kombajnów zbożowych.
 3. Udział w  Kursie prawa jazdy kat. T w ramach działającego przy szkole Ośrodka Szkolenia Kierowców.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 1. Kwalifikacja 1. ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie rolnik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;
 2. wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej;
 3. prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 4. prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych.

5. Rolnik znajdzie zatrudnienie w:

 1. w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą,
 2. samodzielnie prowadzonych indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz prowadzonej własnej działalności gospodarczej (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, a także marketing produktów rolniczych itp.).

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 1. stanowiska komputerowe dla nauczyciela i uczniów z dostępem do Internetu,
 2. maszyny rolnicze: ciągniki rolnicze, pługi, brony, agregaty uprawowe, siewniki, sadzarka, glebogryzarka, kosiarki, opryskiwacze, rozsiewacze nawozów, środki transportowe,
 3. modele maszyn i silników oraz ich przekroje,
 4. narzędzia ręczne stosowane w rolnictwie,
 5. poletka demonstracyjne,
 6. szkolne gospodarstwo rolne z przeznaczeniem na produkcję roślinną,
 7. próbki nasion roślin,
 8. próbki nawozów,
 9. literatura branżowa, programy ochrony roślin,
 10. pracownia techniki rolniczej,
 11. pracownia obróbki ręcznej,
 12. warsztaty.