Technik hotelarstwa

1. Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność. Obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP, gości niepełnosprawnych. Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. Prowadzi korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych i hotelowych. Promuje oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, sprzedaży  osobistej, promocji sprzedaży oraz technik z zakresu public relations. Współpracuje z innymi podmiotami oferującymi usługi hotelarskie, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski oraz zbiera opinie o preferencjach gości. Prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, oblicza i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedaży i opłacalności prowadzonej działalności. Utrzymuje czystość i porządek w obiekcie hotelarskim. Przygotowuje i podaje śniadania. Przestrzega zasad ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych podczas wykonywanych zadań zawodowych.

2. Informacje dodatkowe

 1. Technikum z innowacją pedagogiczną: Kelner/barista.
 2. Uzyskanie dodatkowych uprawnień w ramach realizowanych w szkole kursów: Animator czasu wolnego, Kurs baristyczny, Kurs kelnerski.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 1. Kwalifikacja 1: TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji.
 2. Kwalifikacja 2: TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik hotelarstwa z innowacją: kelner i barista będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich,
 2. rezerwowania usług hotelarskich,
 3. wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji,
 4. przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości,
 5. przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 6. przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe,
 7. pracy na stanowisku kelnera,
 8. przygotowywania kawy (barista).

5. Technik hotelarstwa znajdzie zatrudnienie w:

 1. hotelach,
 2. organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi,
 3. uzdrowiskach,
 4. pensjonatach, zajazdach,
 5. kwaterach prywatnych,
 6. schroniskach,
 7. samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług hotelarskich.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia (opisy, zdjęcia, prezentacje, filmy itp.)

 1. pracownie symulacyjne,
 2. recepcja hotelowa ze sprzętem biurowym,
 3. pokój hotelowy 3*  z odpowiednim wyposażeniem, w tym z sejfem pokojowym,
 4. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do realizacji usług w recepcji,
 5. sprzęt do obsługi jednostek mieszkalnych,
 6. stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu,
 7. stanowiska komputerowe dla uczniów,
 8. oprogramowanie biurowe, użytkowe i specjalistyczne,
 9. pracownia symulacyjna – biuro podróży „GlobTour” wraz z ladą recepcyjną,
 10. literatura branżowa, przewodniki, atlasy.