KKZ gastronomiczne

BEZPŁATNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) DAJĄCE KWALIFIKACJE Z BRANŻY GASTRONOMICZNEJ.

TRWA NABÓR!!! ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ PO ZEBRANIU GRUPY!!!

ZDOBĄDŹ KWALIFIKACJE POSZUKIWANE NA LOKALNYM, KRAJOWYM I EUROPEJSKIM RYNKU PRACY!!!

Kucharz /HGT.02./ Technik żywienia i usług gastronomicznych  /HGT.02. i HGT.12./

 

 

KKZ – kwalifikacja HGT.02. KKZ – kwalifikacja HGT.12.
Nazwa kwalifikacji: Przygotowanie i wydawanie dań w zawodzie: Kucharz
Nazwa kwalifikacji: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych w zawodzie: Technik żywienia i usług gastronomicznych
Czas trwania: 4 semestry Czas trwania: 2 semestry
Zadania zawodowe:

 1. przechowywanie żywności;
 2. sporządzanie potraw i napojów;
 3. wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.
Zadania zawodowe:

 1. ocenianie jakości żywności;
 2. planowanie i ocena żywienia;
 3. organizowanie produkcji gastronomicznej;
 4. planowanie i realizacja usług gastronomicznych.
Co daje ukończenie kursu wraz ze zdanym egzaminem?

 • Po zakończeniu kursu jego uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji HGT.02., które uprawnia do zdawania egzaminu zawodowego.
 • Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Świadectwo potwierdzające kwalifikację HGT.02.
 • Jeżeli uczestnik kursu zda egzamin i posiada wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe uzyskuje Dyplom potwierdzający kwalifikacje na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz.
Co daje ukończenie kursu wraz ze zdanym egzaminem?

 • Po zakończeniu kursu jego uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji HGT.02., które uprawnia do zdawania egzaminu zawodowego.
 • Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Świadectwo potwierdzające kwalifikację HGT.02.
 • Osoba, która zdała egzamin z kwalifikacji HGT.12. i kwalifikacji HGT.02.oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Co daje posiadanie kwalifikacji HGT.02. i HGT.12.?

Posiadając kwalifikację HGT.02. można znaleźć zatrudnienia na stanowisku kucharza/pomocnika kucharza w:

– przedsiębiorstwach prowadzących działalność usługowo – gastronomiczną: restauracjach, barach, bufetach, kawiarniach czy firmach cateringowych;

– placówkach żywienia zbiorowego: hotelach, sanatoriach, szpitalach, szkołach itp.,

Osoby, które dodatkowo zdobędą kwalifikację HGT.12. mogą pracować:

– w komórkach zaopatrzeniowych, rozliczeniowych i kontrolnych przedsiębiorstw gastronomicznych;

– jako kierownicy/menagerowie w barach, restauracjach, kawiarniach, firmach cateringowych i innych firmach branży gastronomicznej.

Obie kwalifikacje dają również możliwość założenia i prowadzenia własnej firmy.