Technik weterynarii

 1. Technik weterynarii to zawód skierowany  do osób zainteresowanych wykonywaniem:  profesjonalnej opieki nad zwierzętami, czynności pomocniczych w lecznicach weterynaryjnych, instytucjach właściwych dla kontroli i nadzoru weterynaryjnego, chowem i hodowlą zwierząt, prowadzeniem własnej działalności z zakresu usług unasienniania zwierząt oraz pielęgnacji zwierząt lub prowadzenia gospodarstwa rolnego.
 2. Informacje dodatkowe:
 1. Uczniowie praktykę zawodową odbywają w lecznicach dla zwierząt.
 2. Udział w  Kursie prawa jazdy kat. B w ramach działającego przy szkole Ośrodka Szkolenia Kierowców.
 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
 1. Kwalifikacja 1: ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
 2. Kwalifikacja 2: ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
 1. Sylwetka absolwenta
  Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik weterynarii będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
 1. prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich i domowych,
 2. wykonywania zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń,
 3. wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt,
 4. wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego.
 1. Technik weterynarii znajdzie zatrudnienie w:
 1. gabinetach weterynaryjnych i lecznicach dla zwierząt,
 2. instytucjach nadzoru sanitarno-weterynaryjnego,
 3. zakładach hodowli i unasieniania zwierząt,
 4. ogrodach zoologicznych,
 5. zakładach przetwórstwa spożywczego,
 6. samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
 1. stanowisko komputerowe dla nauczyciela z oprogramowaniem biurowym i dostępem do Internetu, drukarką ze skanerem i kopiarką A4, projektor multimedialny, ekran projekcyjny
 2. tablice poglądowe z układami i narządami zwierząt, prezentacje multimedialne z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt, filmy dydaktyczne z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt, biblioteczka podręczna wyposażona w publikacje zawodowe,
 3. stanowisko dydaktyczne  wyposażone w mikroskop, preparaty mikroskopowe, atlas anatomii topograficznej, inne atlasy anatomii zwierząt.