Pożegnanie Maturzystów Zespołu Szkół w Oleszycach

Pożegnanie Maturzystów Zespołu Szkół w Oleszycach

 Szanowni Państwo, Absolwenci naszego Technikum i  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

„Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy.

Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem”

Arystoteles

Ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii, nie możemy uroczyście wręczyć Wam świadectw i pożegnać się w dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Staramy się,  by dzień ukończenia szkoły, choć w części zawierał element tej ważnej dla Was chwili, dlatego też stwarzamy możliwość osobistego odbioru świadectw, w warunkach daleko idącego bezpieczeństwa.

Drodzy Uczniowie, Słuchacze, cztery lata w Technikum i dwa lata w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych przeminęły nadspodziewanie szybko. Wydaje mi się, że nie tak dawno witaliśmy Was w auli naszej szkoły na uroczystym rozpoczęciu pierwszego roku szkolnego w nowej szkole. W dniu dzisiejszym, z ciężkim sercem, żegnamy się z Wami online.  Każde pożegnanie przywołuje wspomnienie minionych chwil,  doświadczanych przeżyć, doznań i uczuć. Z dzisiejszej perspektywy, zapewne większość z Was stwierdzi, że  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2016 r., było trudnym momentem, kojarzącym się z  inną  przestrzenią, nowymi ludźmi i wyzwaniami, a przede wszystkim niepokojącym pytaniem czy sprostacie czekającym Was zadaniom.

Dziś możemy śmiało powiedzieć, że nie tylko daliście radę, ale też włożyliście własną cząstkę w budowanie naszej szkolnej przestrzeni. Wasze nazwiska zapisały się w kronice szkolnej w różnych obszarach: konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych. Wśród Was są wolontariusze Szkolnego Koła Caritas, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Z obecnej perspektywy możemy powiedzieć, że był to czas wypełniony nie tylko sztywnymi ramami lekcji i klasówek. Mieliście możliwość uczestniczenia w kursach i projektach finansowanych z funduszy unijnych, umożliwiających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. Każdy z Was do swojego CV może dołączyć uzyskane certyfikaty, dyplomy, listy gratulacyjne. Radością napawa fakt, iż bardzo pozytywnie oceniają Wasze umiejętności pracodawcy, u których odbywaliście praktyki zawodowe. Świadczy to o tym, że jesteście dobrze przygotowania do pracy.

Drodzy Uczniowie. Wasza czteroletnia aktywność, ukierunkowana mądrymi wskazówkami szkolnych mistrzów – nauczycieli, wychowawców, doprowadziła do celu jakim jest nie tylko ukończenie szkoły, ale przede wszystkim ukształtowanie w Was poczucia podmiotowości, polegającego na tym, że znacie siebie, swoje mocne i słabe strony, wiecie kim jesteście, dokąd zmierzacie i jakim człowiekiem chcecie pozostać. W dniu dzisiejszym pragnę podziękować Waszym nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, za to, że uczyli Was umiejętności dokonywania odpowiedzialnych wyborów,  rozwijania się zgodnie z własnymi preferencjami, możliwościami i zainteresowaniami, realizowania perfekcjonistycznych aspiracji, posiadania własnego ideału osobowego, poczucia własnego sprawstwa, bycia gotowym do odpowiedzialnych zachowań, szanowania podmiotowości innych i współdziałania opartego na życzliwości, dialogu i partnerstwie.

Kochani! Ukończenie szkoły otwiera przed Wami drzwi długo oczekiwanej przez Was dorosłości, kolorowej krainy nastoletnich marzeń. Życzę Wam, by jak najwięcej Waszych marzeń się spełniło. Żebyście zawsze czuli, że postępujecie w zgodzie ze sobą. Byście po prostu znaleźli własną drogę do szczęścia, które z reguły łączy się z rozwijaniem własnych pasji i zainteresowań.

W imieniu całej społeczności szkolnej składam Wam najserdeczniejsze życzenia, powodzenia na egzaminie maturalnym, w życiu osobistym i zawodowym. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, życzę wewnętrznego spokoju, zdrowia i sił w dążeniu do celu, a otuchy w życiu codziennym, tak osobistym jak i zawodowym, niech dodają Wam słowa psalmisty: Szukaj gorliwie swojego serca, ponieważ z niego płyną wszystkie przejawy życia.

Powodzenia!