„Laboratorium filmowe”,„Teatr w domu” …

„Laboratorium filmowe”,„Teatr w domu” …

Uczniów i nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem pasji recytatorsko-teatralno-muzyczno-filmowych zapraszamy do uczestnictwa w  programie pn. „Wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.

Program ma na celu uzupełnienie zdalnej edukacji przez :

  • aktywizację kulturalną dzieci i młodzieży sprzyjającą rozwijaniu zainteresowań, poszerzaniu wiedzy i promocji postaw twórczych;
  • umożliwienie kreatywnej pracy dzieciom i młodzieży w ich miejscach zamieszkania poprzez współpracę (kontakt online) z twórcami, ekspertami, artystami, dziennikarzami z wojewódzkich jednostek kultury, rozgłośni regionalnej Polskiego Radia oraz Oddziału Regionalnego Telewizji Polskiej,
  • udostępnienie zasobów tych instytucji do domowej pracy dzieci i młodzieży, w tym realizacji samodzielnych projektów artystycznych.

Udział w poniższych  modułach Programu należy zgłosić do 02.04.2020 r. przez dziennik elektroniczny „wiadomości” do wychowawcy lub polonistów:

  • „Teatr w domu” – udostępnienie szkole. placówce linków do zapisów filmowych spektakli z repertuaru Teatru, : Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów; Dzieci Hioba. Wiek XX; Beksiński. Obraz bez tytułu; Trzy siostry,
  • Warsztaty teatralne (próby online oraz w realnej rzeczywistości po ustaniu zagrożenia epidemią) z młodzieżą szkolną prowadzone przez aktorów Teatru, tj.: teksty literackie wybrane przez szkoły za pośrednictwem Kuratorium do wystawienia na deskach Teatru,
  • Konkurs recytatorski „Polska poezja religijna” – konkurs recytatorski z okazji 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II i beatyfikacji Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego (warsztaty online oraz w realnej rzeczywistości po ustaniu zagrożenia epidemią) – prowadzone przez aktorów Teatru,
  • „Laboratorium Filmowe” – polegającego na zaproszeniu uczniów do zgłębienia sztuki filmowej poprzez autorskie tworzenie filmów amatorskich, a także przygotowywanie recenzji filmowych, z uwzględnieniem dwóch działań, tj.: konkursu filmów amatorskich i konkursu na recenzję filmową, zgodnie zasadami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia– (realizowany przez WDK – Podkarpacką Komisję Filmową),
  • Twórz radio w domu – utwory słowno-muzyczne” – przygotowanie przez uczniów nagrań utworów słowno – muzycznych i ich emisja na antenie po profesjonalnej obróbce (realizowany przez Polskie Radio Rzeszów),
  • „Twórz radio w domu – słuchowiska” – kreatywna zabawa w twórców i aktorów, poprzez nadesłanie autorskich nagrań audio, prezentujących interpretację tekstów polskich pisarzy i poetów, w tym np.: Aleksandra Fredry, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego lub też prezentujących autorski tekst (realizowany przez Polskie Radio Rzeszów).