Otrzęsiny klas pierwszych

Otrzęsiny klas pierwszych

Tegoroczne otrzęsiny wychowanków klas pierwszych odbyły się 26 listopada 2019 r.  Tym razem przebiegały one w pirackiej atmosferze. Zorganizowane zostały przez Radę Młodzieżową Internatu pod opieką wychowawców internatu. Głównym celem tego wydarzenia było integrowanie młodzieży poprzez wspólną zabawę. Uczestnicy otrzęsin musieli wykazać się wiedzą na temat internatu. Po złożeniu ślubowania uczniowie wypili magiczną miksturę, a na zakończenie zostały im wręczone pamiątkowe dyplomy.