Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

15 października 2019 r. w naszej szkole odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej, upamiętniające rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Był to dzień szczególny –  święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi. Swoją obecnością i ciepłym słowem wsparli nas nauczyciele i pracownicy – emeryci.

Na początku głos zabrała pani dyrektor Maria Baran, która bardzo gorąco przywitała zgromadzonych w auli  i przypomniała historię powstania Komisji Edukacji Narodowej. Następnie głos zabrał pan Mariusz Pieróg Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych,  który powitał zebranych, odczytał list Starosty Lubaczowskiego, podziękował dyrekcji, gronu pedagogicznemu, społeczności szkolnej za pracę i zaangażowanie w wychowanie młodzieży. Przewodnicząca Rady Rodziców pani Alicja Obirek  złożyła nauczycielom serdeczne życzenia z okazji ich święta.

Była to okazja, aby złożyć nauczycielom podziękowania za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie serc i umysłów młodych ludzi. Podczas uroczystości pani dyrektor wręczyła  nagrody dyrektora.

Na koniec uroczystości zostały wręczone nagrody dla uczniów biorących udział w Szkolnym konkursie na najpyszniejszą szarlotkę.

Część artystyczną przygotowała klasa II THL pod opieką nauczycieli pani Barbary Kurak i Katarzyny Górskiej –Szczepanik.