Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

„Nie trzeba dużych bagaży,

                          aby wyruszyć w życie. Wystarczy miłość”.

                                                                                                        Michel Quoist

19 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół w Oleszycach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Tradycyjnie uroczystość  rozpoczęła się  mszą świętą w kościele parafialnym o godz. 9.00. Dalszy ciąg podsumowania rocznej pracy szkoły miał miejsce w auli szkolnej. Swoją obecnością zaszczycili nas pan Paweł Głaz Wicestarosta Powiatu Lubaczowskiego, pani Elżbieta Damm przewodnicząca Rady Rodziców oraz rodzice uczniów.

Uroczystość rozpoczęła Maria Baran, która przywitała zaproszonych gości, uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników, a w szczególności rodziców uczniów, którym wręczono listy gratulacyjne oraz uczniów klasy trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach kucharz i operator maszyn leśnych, którzy odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Dyrektor szkoły Maria Baran, podsumowując działalność wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą szkoły w roku szkolnym 2018/2019, podkreśliła znaczenie bogatej oferty edukacyjnej w postaci realizowanych w szkole projektów, licznych przedsięwzięć szkolnych, lokalnych a nawet ogólnopolskich, umożliwiających wszechstronny rozwój   i przekładających się na sukcesy edukacyjne uczniów, którzy otrzymali wyróżnienia i dyplomy za udział w różnych konkursach – szczebla powiatowego, regionalnego i ogólnopolskiego. Ponadto dyrektor szkoły zwróciła uwagę na rolę i znaczenie nauczyciela w realizacji procesu edukacyjnego: „Osobiście bardzo podoba mi się taki proces działania dydaktycznego nauczyciela, który z młodego człowieka czyni planistę, ewaluatora, obserwatora, doradcę, badacza, kreatora, realizatora, inicjatora, a przede wszystkim fachowca, specjalistę, użytkownika wiedzy czy asystenta, współtworzącego naszą szkolną i lokalną rzeczywistość, który wykazuje się kompetencjami niezbędnymi do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie.”Szczególnie ciepło żegnała uczniów klasy trzeciej opuszczających mury szkoły, mówiąc: „Było nam dane pracować wspólnie przez trzy lata. Jak to w relacjach społecznych bywa, przeżywaliśmy różne sytuacje, chwile lepsze i gorsze. Mam nadzieję, że zdecydowanie dominowały te dobre, a w Waszych wspomnieniach pozostaną już tylko one! Sądzę, że nauczyciele i wychowawca dobrze przygotowali Was do pełnienia pięknych ról społecznych i funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.” Żegnając się z uczniami klasy trzeciej nawiązała do podstawowych wartości niezbędnych w życiu człowieka: dobra, prawdy, piękna, sprawiedliwości i wszystko scalającej miłości oraz słów  francuskiego duchownego  i pisarza Michela Quoist: „Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą”. Dyrektor szkoły Maria Baran podziękowała nauczycielom, wychowawcom, pracownikom za trud i wysiłek codziennej pracy, dbanie zarówno o edukację jak i wychowanie, a przede wszystkim za to, że w pracy preferują dialog i samodzielne uczenie się, które służą wszechstronnemu rozwojowi młodego człowieka. Dyrektor szkoły podziękowała rodzicom oraz wszystkim instytucjom wspierającym szkołę. Na zakończenie złożyła całej społeczności szkolnej życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego, ukończenia szkoły oraz rozpoczynających się wakacji.

Następnie głos zabrał pan Paweł Głaz Wicestarosta Powiatu Lubaczowskiego, który powitał zebranych, odczytał list Starosty Lubaczowskiego, podziękował dyrekcji, gronu pedagogicznemu, społeczności szkolnej za pracę, zaangażowanie oraz złożył wszystkim życzenia udanego i bezpiecznego wypoczynku.

Przewodnicząca Rady Rodziców pani Elżbieta Damm podziękowała za pracę, zaangażowanie, liczne przedsięwzięcia realizowane w szkole, życzyła młodzieży słonecznych, bezpiecznych wakacji, a nauczycielom i pracownikom udanego wypoczynku.

Pani dyrektor wraz z wychowawcami poszczególnych klas wręczyła dyplomy i nagrody uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki oraz wyróżnili się w pracy na rzecz szkoły, środowiska lokalnego lub wynikami w zawodach sportowych, zaś  rodzice tych uczniów otrzymali listy gratulacyjne.

Był to szczególny dzień dla tegorocznych abiturientów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Żegnali się oni z nami po okresie trzyletniej nauki. Był to czas, w którym nie tylko zdobywali wiedzę i kwalifikacje zawodowe, ale też okres zawierania przyjaźni i zdobywania wielu doświadczeń. Mamy nadzieję, że zawsze mile będą wspominać chwile spędzone w murach naszej szkoły oraz ludzi, z którymi się tu zetknęli. Życzymy powodzenia w dorosłym życiu i mamy nadzieję, że spotkamy się z nimi w szkołach dla dorosłych czy kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Na koniec uroczystości uczniowie klas pierwszych przedstawili część artystyczną, przygotowaną przy pomocy wychowawców pani Barbary Kurak i pani Iwony Sopel.

Z okazji nadchodzących wakacji życzymy słonecznej pogody, niezapomnianych wrażeń. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze na złocistych plażach, w górach czy nad jeziorami. Nie zapominajcie jednak o rozsądku i zawsze dbajcie o swoje bezpieczeństwo.

Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, z zapasem sił i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym 2019/2020.

DO ZOBACZENIA