Dni Otwarte

Dni Otwarte

W dniach 13 – 14 marca w naszej szkole odbyły się Dni Otwarte, podczas których młodzież klas trzecich gimnazjów i ósmych szkół podstawowych zapoznawała się z ofertą kształcenia na rok szkolny 2019/2020. W tym roku gościliśmy zarówno młodzież ze szkół powiatu lubaczowskiego, jak i powiatów ościennych. Byli z nami również zaproszeni goście: wicestarosta powiatu lubaczowskiego p. Paweł Głaz oraz przedstawiciele instytucji i firm partnerskich: p. Stanisław Zagrobelny – Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleszyce oraz p. Mateusz Ozimek – współwłaściciel przedsiębiorstwa rolnego i absolwent szkoły.

 

Część oficjalna Dni Otwartych miała miejsce w auli szkoły i była transmitowana na żywo w Internecie. Uczestników przywitała p. dyrektor Maria Baran oraz młodzież naszej szkoły. Głos zabrał również p. wicestarosta Paweł Głaz. Duże zainteresowanie wśród zaproszonych wzbudził pokaz synchronicznej obsługi kelnerskiej zaprezentowany przez uczniów klasy III TŻiUG, a w dobry nastrój wprowadził ich występ kabaretowy.

Po części oficjalnej uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia szkoły, obejrzenia bazy dydaktycznej oraz bliższego poznania zawodów. Na poszczególnych stoiskach odbywały się ciekawe pokazy. Uczniowie branży gastronomicznej prezentowali pokaz kuchni molekularnej oraz przygotowywali słodkie wypieki, którymi częstowali młodszych kolegów. Zadaniem zwiedzających było udekorowanie makiet tortów, a efekty ich pracy można obejrzeć w fotogalerii. W ramach poznawania zawodów branży rolniczo – leśnej nasi młodzi goście mogli spróbować swoich sił w obsłudze symulatora maszyn leśnych Harwestera i Forwardera, rozpoznawaniu odmian roślin i gatunków zwierząt oraz zobaczyć pracę maszyn i urządzeń wykorzystywanych przez rolników, leśników i operatorów maszyn leśnych. Młodzież branży turystyczno – hotelarskiej zaplanowała dla uczestników Dni Otwartych możliwość przygotowania własnoręcznie wykonanej kartki z podróży oraz zapoznawała z pracą na stanowisku technika obsługi turystycznej i technika hotelarstwa. Dodatkowymi atrakcjami były zajęcia ruchowe, konkursy i quizy o tematyce ogólnej i branżowej z atrakcyjnymi nagrodami oraz wystawy: carvingu, projektów unijnych, rolnicza i pszczelarska. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa „Zwierzęta naszych lasów” przygotowana przez instytucję patronacką Nadleśnictwo Oleszyce. Uczniowie chcący rozpoznać swoje predyspozycje i zainteresowania zawodowe mogli skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w ramach stoiska Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie. Osoby mieszkające w miejscowościach oddalonych od Oleszyc lub mające utrudniony dojazd uzyskiwały informacje na temat możliwości zamieszkania w Internacie szkolnym, a także zwiedzały go pod opieką wychowanków.

Mamy nadzieję, że tegoroczne Dni Otwarte zorganizowane w naszej szkole pomogą młodym ludziom w podjęciu właściwej decyzji związanej z wyborem szkoły średniej i że z częścią z nich spotkamy się ponownie we wrześniu.

Galeria zdjęć z 13 i 14 marca: