Spotkanie edukacyjno-profilaktyczne z kuratorem sądowym w internacie

Spotkanie edukacyjno-profilaktyczne z kuratorem sądowym w internacie

 

5 marca 2019 roku w Internacie Zespołu Szkół w Oleszycach odbyło się spotkanie edukacyjno-profilaktyczne z Panią Bogumiłą Broź-Kiczuła kuratorem sądowym Sądu Rejonowego w Lubaczowie. Wychowankowie mieli możliwość zapoznania się z zadaniami kuratora w procesie wychowawczym młodzieży, która popadła w konflikt z prawem. Szczególną uwagę zwrócono na zachowania niebezpieczne wśród uczniów – agresję, złość i przemoc. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji oraz pracowała w grupach dopasowując podane pojęcia do konkretnych sytuacji życiowych ucznia. Pani kurator chętnie udzielała odpowiedzi na licznie zadawane przez uczniów pytania dotyczące kodeksu karnego i specyfiki pracy kuratora. Nietypowa lekcja była okazją do poszerzenia wiedzy na temat prawa karnego oraz konsekwencjach jego nieprzestrzegania.