Rozpoczęcie zajęć na Kwalifikacyjnych kursach zawodowych

W dniu 4 stycznia 2019 r. rozpoczynają się zajęcia na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. O godz. 13.15 odbędzie się spotkanie organizacyjne, a następnie od godz. 13.30 zajęcia wg harmonogramów:

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,

KKZ MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej  – w zawodzie opiekun medyczny.

Zapraszamy!