„Aktywna młodzież w aktywnym otoczeniu”

„Aktywna młodzież w aktywnym otoczeniu”

10 grudnia 2018 r. młodzież Zespołu Szkół uczestniczyła w debacie pt. „Aktywna młodzież w aktywnym otoczeniu” zorganizowanej przez Młodzieżową Radę Miasta, Gminę Miejską Lubaczów oraz Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie. Spotkanie prowadził pan Arkadiusz Nepelski – polonista, założyciel i prezes klubu wystąpień publicznych Toastmasters, zawodowo zajmujący się wspieraniem młodych ludzi w odkrywaniu własnej drogi zawodowej.
Młodzież aktywnie pracując w grupach rozmawiała o tym czy zarówno oni sami jak i ich rówieśnicy działają aktywnie w powiecie, co motywuje młodych ludzi do pracy lub stanowi przeszkodę w byciu zaangażowanym.
Ponadto debatowano na temat tego czy i w jaki sposób osoby dorosłe wspierają rozwój młodych ludzi w naszym mieście. Młodzież przedstawiła swoje oczekiwania w stosunku do władz samorządowych, które według nich poprawiłyby funkcjonowanie zarówno samego miasta Lubaczów jak i okolicznych miejscowości.