Mamy kolejny projekt

Mamy kolejny projekt

Z wielką przyjemnością informuję, że projekt ZSCKR Oleszyce wspiera uczniów, wnioskowana kwota dofinansowania 1 580 383,38 PLN,  nr naboru FEPK.07.13-IP.01-0002/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 07.13 Szkolnictwo zawodowe, znalazł się na drugim miejscu spośród 28 zakwalifikowanych projektów.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach, ukierunkowanego na poprawę zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Projekt zakłada osiągnięcie celów poprzez realizację, następujących ważnych dla uczniów i szkoły, zadań:

 1. doposażenie pracowni szkolnych,
 2. podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli,
 3. szkolenia i kursy dla nauczycieli,
 4. szkolenia i kursy dla uczniów, prowadzące do nabywania, potwierdzania kompetencji i kwalifikacji,
 5. doradztwo zawodowe dla uczniów,
 6. staże uczniowskie,
 7. rozwój kompetencji kluczowych i wyjazdy edukacyjne dla uczniów.

Dzięki projektowi uczniowie nabędą nowe kompetencje i kwalifikacje poprzez udział w zaplanowanych kursach:

 1. Kurs kombajnisty: operator kombajnu zbożowego,
 2. Kurs operator drona VLOS UAV do 5 kg z egzaminem,
 3. Kurs spawania MIG/MAG (wraz z egzaminem),
 4. Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami UDT,
 5. Kurs baristyczny,
 6. Kurs kelnerski z egzaminem czeladniczym,
 7. Kurs barmański,
 8. Catering-organizacja przyjęć okolicznościowych,
 9. Kurs inseminacji,
 10. Kurs groomerski,
 11. Kurs nauki jazdy konnej,
 12. Kurs prawa jazdy kategorii B,
 13. Kurs cukierniczy.

Projekt zakłada również płatne staże uczniowskie, które będą realizowane w rzeczywistych warunkach pracy u przedsiębiorców/pracodawców. Staże te pozwolą uczniom nabyć kompetencje zawodowe i doświadczenie w rzeczywistym środowisku pracy, wpłyną na zacieśnienie współpracy pomiędzy szkołą i sektorem gospodarki, co pozwoli na szybsze dostosowywanie programów nauczania do potrzeb rynku i zwiększy udział przedsiębiorców/pracodawców w procesie kształcenia.

Wyżej wymienione staże uczniowskie w rozumieniu ustawy z 14.12.2016 r.– Prawo oświatowe, będą realizowane z zachowaniem najwyższych standardów jakości, na zasadach określonych w tej ustawie, tak aby ułatwiały uzyskanie doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie.

Projekt uwzględnia również podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez organizację szkoleń i kursów, co przyczyni się do poprawy efektywności edukacji.

Maria Baran

dyr. ZSCKR w Oleszycach