Kluczowe kompetencje to nasza przepustka do rozwoju osobistego

Kluczowe kompetencje to nasza przepustka do rozwoju osobistego

30 uczniów naszej szkoły już w niedzielę 7 kwietnia 2024 r.  rozpocznie podróż do Grecji w ramach przedsięwzięcia „Kluczowe kompetencje to nasza przepustka do rozwoju osobistego” o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-000146452 realizowanego w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Przygotowując się do dwutygodniowego  pobytu w Grecji uczniowie wzięli udział w zajęciach kulturowych, językowych i pedagogicznych. Miały one na celu wyposażenie uczestników w niezbędne kompetencje i wiedzę, które umożliwią im skuteczne i owocne przebywanie za granicą w celach edukacyjnych. Podczas zajęć uczniowie zostali wyposażeni w odpowiednie narzędzia, wiedzę i umiejętności, które ułatwią im przystosowanie się do nowego otoczenia oraz odniesienie sukcesów w międzynarodowym środowisku.

Celem zajęć kulturowych było poznanie ciekawej i bogatej historii, kultury, obyczajów i norm społecznych obowiązujących w Grecji. Młodzież miała możliwość lepiej poznać sztukę, literaturę, muzykę kraju, do którego zmierza. Uczniowie dowiedzieli się co przed wyjazdem warto wiedzieć o różnicach kulturowych w Grecji, na jakie zwyczaje mieszkańców południa Europy zwrócić szczególną uwagę, jakich sytuacji unikać.

W ramach zajęć językowych doskonalili umiejętność posługiwania się językiem angielskim na co dzień w sytuacjach komunikacyjnych. Nauka obejmowała wyrażenia używane w sklepach, restauracjach oraz podczas podróży. Zajęcia te były kluczowym elementem przygotowania uczniów do wyjazdu za granicę, gdzie będą porozumiewać się w języku obcym.

Zajęcia pedagogiczne miały na celu przygotowanie do skutecznego radzenia sobie z różnymi aspektami życia i pracy za granicą, w tym kwestiami związanymi z kontaktem z rówieśnikami, pracą w grupie, asertywnością, stresem i nowym środowiskiem. Uczniowie dowiedzieli się także wielu kwestii organizacyjnych; gdzie szukać pomocy w sytuacjach nietypowych za granicą; jak dbać o dobrą atmosferę, wspólne zrozumienie i zaufanie w grupie.