Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

7 grudnia 2023 roku w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wśród 224 najzdolniejszych uczniów z najwyższą średnią w szkole, uzyskaną w roku szkolnym 2022/2023, znalazła się Monika Sroka – uczennica Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach oraz Kacper Paryniak – uczeń Technikum nr 1 w Oleszycach. Akty nadania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyła Pani Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty. Stypendystom i rodzicom serdecznie gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów w nauce oraz satysfakcji w kształtowaniu przyszłej kariery zawodowej.