Świadectwa Zagłady – odkrywanie historii obozu zagłady w Bełżcu

Świadectwa Zagłady – odkrywanie historii obozu zagłady w Bełżcu

W dniu 27 października 2023 r. uczniowie klasy III ABC udali do Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu. Niemiecki obóz zagłady w Bełżcu był ośrodkiem eksterminacji ludności żydowskiej, w którym od marca do grudnia 1942 r. wymordowano około 450 tysięcy osób, przede wszystkim Żydów z Polski, ale też z Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji. Celem wyjazdu było uwrażliwianie młodzieży na tragiczne wydarzenia II Wojny Światowej. W czasie wizyty młodzież została oprowadzona przez przewodnika i miała okazję wysłuchać informacji na temat istnienia i funkcjonowania obozu w Bełżcu. Następnie młodzież wzięła udział w warsztatach na temat: Świadectwa Zagłady – odkrywanie historii obozu zagłady w Bełżcu za pośrednictwem materialnych pozostałości poobozowych, w trakcie których miała okazję zobaczyć przedmioty codziennego użytku znalezione na terenie obozu podczas prac archeologicznych.