Moje zrównoważone i innowacyjne gospodarstwo

Moje zrównoważone i innowacyjne gospodarstwo

Moje zrównoważone i innowacyjne gospodarstwo – pod takim tytułem w dniach 26-27 września 2023 r. realizowane było szkolenie dla uczniów szkół rolniczych, zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W szkoleniu i warsztatach poświęconych tworzeniu biznesplanu z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi uczestniczyło sześciu uczniów naszej szkoły. We współpracy z kolegami z innych szkół rolniczych poszukiwali pomysłów na modernizację własnych gospodarstw rolnych i tworzyli biznesplany. Była to też doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz integracji uczniów szkół zrzeszonych w Sieci Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował:

  1. Wsparcie finansowe inwestycji w rolnictwie ze środków Unii Europejskiej w tym PS WPR.
  2. Małe przetwórstwo w gospodarstwie rolnym. Sprzedaż bezpośrednia, RHD, MOL.
  3. Innowacyjność – czym jest innowacyjność w rolnictwie, innowacyjność jako szansa dla rozwoju gospodarstwa rolnego i poprawa jego pozycji na konkurencyjnym rynku, innowacyjność a rozwiązania prośrodowiskowe i proklimatyczne, przykłady dobrych praktyk.
    Cyfryzacja w rolnictwie, produkcja roślinna i zwierzęca. Rolnictwo 4.0.
  4. Metodyka planowania rozwoju gospodarstwa rolnego, przedstawienie najczęściej pojawiających się błędów.
  5. Biznesplan – przedstawienie zagadnienia (definicje, cel, forma, cechy dobrego biznesplanu). Analiza SWOT, ocena ryzyka, sprawozdania i analiza finansowa, jak odczytywać wynik opłacalności działalności, arkusze kalkulacyjne jako narzędzie służące tworzeniu sprawozdań i analizie wskaźników.
  6. Struktura biznesplanu – omówienie krok po kroku poszczególnych elementów biznesplanu (przedstawienie wzoru biznesplanu).
  7. Przedstawienie i analiza sytuacji produkcyjnej, ekonomicznej analizowanego gospodarstwa rolnego – studium przypadku