Rozpoczęcie zajęć – I semestr KKZ ROL.04

Rozpoczęcie zajęć  – I semestr KKZ ROL.04

W dniu 22 września (piątek) o godz. 13.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla słuchaczy I semestru KKZ ROL.04

Po spotkaniu zajęcia wg harmonogramu umieszczonego w zakładce KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH – KKZ ROLNICZE –KKZ ROL.04 sem. 1.