30! AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA

30! AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA

 

„Sprzątanie świata łączy ludzi”

Pod takim hasłem 15 września 2023 r. uczniowie klasy 4TŻM, zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki, po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej, która rozpoczęła się pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz jej głównych celów. Młodzież sprzątała teren wokół szkoły. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie. Czynny udział w tym przedsięwzięciu pozwolił uczniom  zrozumieć, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia. Działanie to miało na celu pokazanie ludziom, że zaczynając od sprzątnięcia najbliższej okolicy, zmniejszamy negatywny wpływ na przyrodę.

Dodatkowo młodzież zebrała dwa pojemniki zużytych baterii.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.