„Zdobądź umiejętności przyszłości, bo grunt to dobry zawód”

„Zdobądź umiejętności przyszłości, bo grunt to dobry zawód”

 Zachęcamy do zapoznania się ze spotem „Zdobądź umiejętności przyszłości, bo grunt to dobry zawód”, którego celem jest upowszechnianie i promowanie kształcenia w zawodach rolniczych, zarówno na etapie ponadpodstawowym jak i wyższym.
Spot jest skierowany do rodziców i opiekunów uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych stojących przed wyborem kolejnego etapu
kształcenia oraz osób dorosłych zainteresowanych kształceniem zawodowym i zorientowanych na rozwój obszarów wiejskich.