Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robertem Telusem

Spotkanie z Ministrem  Rolnictwa i Rozwoju Wsi   Robertem Telusem

23 czerwca 2023 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach odbyło się spotkanie rolników, parlamentarzystów, władz samorządowych, nauczycieli, uczniów i rodziców Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – panem Robertem Telusem, które dotyczyło bezpieczeństwa żywnościowego, rozwoju polskiego rolnictwa oraz edukacji.

W spotkaniu uczestniczyli:

pani Anna Gembicka – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

pani Jolanta Sawicka – Wicewojewoda Podkarpacki,

pan Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,

pani Teresa Pamuła – Poseł na Sejm RP,

pan Fryderyk Kapinos – Poseł na Sejm RP,

pan Jerzy Chróścikowski – Senator RP.

W czasie spotkania Minister, nawiązując do uczniów prezentujących się w lubaczowskich strojach ludowych, wyraził uznanie dla rozwoju edukacji zawodowej, łączącej proces uczenia się z kształtowaniem postaw patriotycznych, pielęgnacją kultury polskiej, poszanowaniem wartości, czego przykładem są zgromadzone w szkolnej izbie pamięci eksponaty oraz uczestniczący w spotkaniu uczniowie.

W dalszej części spotkania Minister odniósł się do kwestii bezpieczeństwa żywnościowego, rozwoju rolnictwa, jakości polskich produktów. Minister zwrócił uwagę na to: „…, że coraz więcej Europejczyków sięga po nasze produkty. W zeszłym roku przekroczyliśmy kolejną barierę eksportu – ponad 47 mld euro przy 32 mld euro importu, co oznacza dodatnie saldo wymiany produktami rolno-spożywczymi w wysokości 15 mld euro. […] Choć to tylko cyfry to pokazują one, że mamy dobrą żywność i to, że stawiamy na markę Dobre, bo polskie, Polskie smakuje. ” Minister Robert Telus podkreślił, że bezpieczeństwo żywnościowe zależy od polskiego rolnictwa, a szansą dla jego rozwoju jest rolniczy handel detaliczny.

Uczestnicząca w spotkaniu Wiceminister Anna Gembicka zwróciła natomiast uwagę na korzystne zmiany prawne, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich, w tym działalności kół gospodyń wiejskich.

Pani Poseł Teresa Pamuła przedstawiła informacje na temat rozwoju rolnictwa w województwie podkarpackim, jak również podkreśliła, że piątkowe spotkanie jest wyjątkowe, bo do tej pory nie było dwóch ministrów na terenie powiatu lubaczowskiego. Zaznaczała również, że podkarpaccy rolnicy mogą liczyć na wyjątkowe wsparcie finansowe rządu.

Zabierający w kolejności głos parlamentarzyści wskazywali na rozwój rolnictwa na Podkarpaciu, działania wspierające instytucji okołorolniczych, w tym edukacji w branży rolniczej.

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Maria Baran zwróciła uwagę na korzystne zmiany w realizacji procesu edukacyjnego zmierzającego w kierunku odbywania praktycznej nauki zawodu w gospodarstwach lokalnych rolników, ale  też w środowisku międzynarodowym poprzez realizację licznych projektów, umożliwiających odbywanie praktyk i staży zawodowych za granicą. Odniosła się również do wsparcia i modernizacji pracowni przedmiotowych, które umożliwiają poszerzanie kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Ponadto podkreśliła, że spotkanie ma wymiar nie tylko merytoryczny, ale również symboliczny, ponieważ odbywa się w ważnym dla historii Szkoły momencie, w dniu zakończenia roku szkolnego 2022/2023 oraz roku jubileuszowego –  Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus w towarzystwie Poseł Teresy Pamuły i Dyrektor szkoły  Marii Baran otworzył izbę pamięci zorganizowaną z okazji przypadającej w tym roku 50. rocznicy utworzenia szkoły.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

„Rozmowy w Oleszycach”

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozmowy-w-oleszycach

„Wizyta ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa oraz sekretarz stanu w MRiRW Anny Gembickiej w Rzeszowie i Oleszycach”

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wizyta-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-roberta-telusa-oraz-sekretarz-stanu-anny-gembickiej-w-rzeszowie-i-oleszycach

„Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robertem Telusem”

https://zsckroleszyce.pl/?p=19487

„Rozmowy Telusa z rolnikami w Oleszycach o bezpieczeństwie żywnościowym”

https://agronews.com.pl/artykul/rozmowy-telusa-z-rolnikami-w-oleszycach-o-bezpieczenstwie-zywnosciowym/

https://twitter.com/MRiRW_GOV_PL

Minister Rolnictwa w Oleszycach: Silne rolnictwo to silna gospodarka [NASZA FOTORELACJA]

https://zlubaczowa.pl/news/wydarzenia/11236-minister-rolnictwa-w-oleszycach-silne-rolnictwo-to-silna-gospodarka-nasza-fotorelacja

https://elubaczow.com/2023/06/24/minister-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-odwiedzil-oleszyce/